Fakulta pedagogická nabízí kurzy a programy pro učitele i veřejnost

Přes čtyři desítky nově akreditovaných kurzů a programů celoživotního vzdělávání rozšíří od nastávajícího akademického roku nabídku Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.


Pedagogickým pracovníkům a neučitelské veřejnosti poskytnou nové vzdělávací aktivity ještě více příležitostí rozšířit si či získat kvalifikaci. Přihlášky k rozšiřujícímu studiu učitelství a ke studiu pedagogiky přijímá fakulta během srpna.  

„Na začátku prázdnin jsme získali akreditaci pro 44 kurzů a programů celoživotního vzdělávání. Část z nich je určena k získání či rozšíření kvalifikace, část je zaměřena na další vzdělávání pedagogických pracovníků,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. Kompletní nabídka tak zahrnuje na 200 vzdělávacích aktivit – kurzů, tedy převážně jednorázových akcí, a programů, jejichž studium trvá několik semestrů a je zakončeno závěrečnou zkouškou. 

Díky nově akreditovaným programům budou moci pedagogové získat nebo si rozšířit kvalifikaci v oborech biologie, chemie, fyzika, němčina a ruština. Nadále jsou v nabídce i programy zaměřené na češtinu, angličtinu, tělesnou výchovu, výpočetní techniku a psychologii. 

Novou podobu získal program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Je o jeden semestr kratší než dřívější pětisemestrální, a vychází tak vstříc požadavkům škol. Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, konkrétně pro absolventy magisterského studia pedagogiky, předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky, vychovatelství a pedagogiky volného času, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ. Ti tak po čtyřech semestrech získají odbornou kvalifikaci učitele 1. stupně ZŠ.

Přihlášky k rozšiřujícímu studiu učitelství, a to jak pro mateřské, tak základní i střední školy, fakulta přijímá do 15. nebo do 31. srpna, dle konkrétního studijního programu. Do 15. srpna by měli odevzdat přihlášku zájemci o studium pedagogických věd, tedy o vzdělávací programy vedoucí k získání kvalifikace. V nabídce jsou různé typy zaměření, například na speciální pedagogiku, přípravu učitelů odborných předmětů či praktického vyučování, pro výchovné poradce, vychovatele a další. 

Fakulta nezapomíná ani na děti základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a stejně jako v předchozích letech je zve na oblíbenou Dětskou univerzitu. Zápisy budou probíhat od 9. září na nových webových stránkách Dětské univerzity (deti.zcu.cz). Malí studenti mohou vybírat ze 70 kurzů s pestrým zaměřením - od oborů přírodovědných přes humanitní, technické a umělecké až po tělocvik.     

K novinkám v portfoliu workshopů a kurzů celoživotního vzdělávání Fakulty pedagogické patří například Burza nápadů do výuky zeměpisu, Vybrané kapitoly z anglické gramatiky, Hra na kytaru, Pohybová gramotnost předškoláků nebo Animujeme s mobilním telefonem ve výtvarné výchově. „Jsme přesvědčeni, že si u nás každý vybere,“ hodnotí současné možnosti v oblasti celoživotního vzdělávání děkan Pavel Mentlík. 

O termínech jednotlivých kurzů celoživotního vzdělávání bude fakulta informovat na svých webových stránkách (fpe.zcu.cz) v sekci Celoživotní vzdělávání, kde se také uchazeči budou moci přihlásit, a na sociálních sítích. Zájemci z řad učitelů a ředitelů škol budou od nastávajícího akademického roku dostávat nabídku šitou na míru přímo do svých e-mailových schránek. Případné dotazy k nabídce celoživotního vzdělávání fakulta přijímá na e-mailové adrese czv@fpe.zcu.cz.

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dotace na elektormobilitu

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024