Fakultní nemocnice přidala v areálu na Borech parkovací místa

Systém parkování v borském areálu FN Plzeň umožňuje stání na 606 místech a v lochotínském areálu je dokonce 1 400 parkovací míst.

weby na míru UNIWEB

Přesto stále narůstá automobilový provoz a tím roste i potřeba parkovacích míst. Pacienti nemocnice mohou od 7. února 2020 nově využívat parkoviště před pavilonem č. 54, budovou Interního oddělení v areálu bývalé vojenské nemocnice FN Plzeň - Bory, kde přibylo 37 nových parkovacích míst.

„Vzhledem ke stavu parkoviště byly úpravy prováděny ve dvou úrovních. První úroveň a jedno z největších úskalí bylo přemístění zásobníku O2, kvůli kterému se muselo rozšířit ústí křižovatky a kus vozovky. Zásobník byl přesunut na zpevněnou parkovací plochu za pavilonem č. 59. Náklady této akce byly ve výši 3,6 mil. Kč. Druhým krokem byla rekonstrukce stávající parkovací plochy a vytvoření nových parkovacích míst v hodnotě 3,3 mil. Kč,“ konstatuje technicko-provozní náměstek Bc. Milan Topinka, MBA.

V současnosti je na Lochotíně k dispozici parkovací dům pro 398 vozidel zaměstnancůFN Plzeň, který se otevřel v roce 2017, tím se uvolnila parkovací místa pro vozidla pacientůa návštěvníků nemocnice. Parkoviště před vchodem F (plocha za závorou) nabízí 250 míst                     a přilehlá zpevněná plocha 150 míst.

FN Plzeň systematicky navyšuje kapacity parkovacích míst, kdy objem vložených finančních prostředků za posledních 10 let činil na Borech bezmála 27 mil. Kč a na Lochotíně přes 186 mil. Kč.

Fakultní nemocnice organizuje svoji činnost vzájemně sladěnými kroky. Část z těchto procesů je v dnešní době navázána na dopravu po komunikacích a s tím související průjezdnost tras, dostupnost cílů a míst nakládky a vykládky. Pro funkčnost celku musí být přiměřeně uspokojeni všichni - pacienti, návštěvníci, zaměstnanci, dodavatelé, Integrovaný záchranný systém a další. Požadované počty pakovacích míst jsou regulovány normativy, které zohledňují typ a charakter zdravotnického provozu, směnnost, počty vyšetření, pacientů, zaměstnanců atd. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. zhodnotil: „Tyto normativy v žádném případě nevychází z maximálních počtů (potřebných v „provozní špičce“), ale z redukovaných počtů v souladu s matematickými pravidly pravděpodobnosti. Tak je možné, že v některých určitých chvílích během dne může vznikat dojem poddimenzování počtu parkovacích míst. Hlavním cílem rekonstrukce nového parkoviště bylo vrátit zanedbanou lokalitu k běžnému užívání a tak ji plnohodnotně zpřístupnit pacientům i zaměstnancům FN Plzeň pro jejich parkování.“

Za posledních 10 let bylo vloženo do parkování v obou areálech FN Plzeň téměř 213 mil. Kč, tato investice značí pro vedení FN Plzeň velkou prioritu, aby byl pacient spokojený nejen s péčí lékařskou, ale i s komfortem parkování.

výkup škodovek auto cb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NetConcert Music by Frank Zappa

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby