Fakultní nemocnice přidala v areálu na Borech parkovací místa

Systém parkování v borském areálu FN Plzeň umožňuje stání na 606 místech a v lochotínském areálu je dokonce 1 400 parkovací míst.


Přesto stále narůstá automobilový provoz a tím roste i potřeba parkovacích míst. Pacienti nemocnice mohou od 7. února 2020 nově využívat parkoviště před pavilonem č. 54, budovou Interního oddělení v areálu bývalé vojenské nemocnice FN Plzeň - Bory, kde přibylo 37 nových parkovacích míst.

„Vzhledem ke stavu parkoviště byly úpravy prováděny ve dvou úrovních. První úroveň a jedno z největších úskalí bylo přemístění zásobníku O2, kvůli kterému se muselo rozšířit ústí křižovatky a kus vozovky. Zásobník byl přesunut na zpevněnou parkovací plochu za pavilonem č. 59. Náklady této akce byly ve výši 3,6 mil. Kč. Druhým krokem byla rekonstrukce stávající parkovací plochy a vytvoření nových parkovacích míst v hodnotě 3,3 mil. Kč,“ konstatuje technicko-provozní náměstek Bc. Milan Topinka, MBA.

V současnosti je na Lochotíně k dispozici parkovací dům pro 398 vozidel zaměstnancůFN Plzeň, který se otevřel v roce 2017, tím se uvolnila parkovací místa pro vozidla pacientůa návštěvníků nemocnice. Parkoviště před vchodem F (plocha za závorou) nabízí 250 míst                     a přilehlá zpevněná plocha 150 míst.

FN Plzeň systematicky navyšuje kapacity parkovacích míst, kdy objem vložených finančních prostředků za posledních 10 let činil na Borech bezmála 27 mil. Kč a na Lochotíně přes 186 mil. Kč.

Fakultní nemocnice organizuje svoji činnost vzájemně sladěnými kroky. Část z těchto procesů je v dnešní době navázána na dopravu po komunikacích a s tím související průjezdnost tras, dostupnost cílů a míst nakládky a vykládky. Pro funkčnost celku musí být přiměřeně uspokojeni všichni - pacienti, návštěvníci, zaměstnanci, dodavatelé, Integrovaný záchranný systém a další. Požadované počty pakovacích míst jsou regulovány normativy, které zohledňují typ a charakter zdravotnického provozu, směnnost, počty vyšetření, pacientů, zaměstnanců atd. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. zhodnotil: „Tyto normativy v žádném případě nevychází z maximálních počtů (potřebných v „provozní špičce“), ale z redukovaných počtů v souladu s matematickými pravidly pravděpodobnosti. Tak je možné, že v některých určitých chvílích během dne může vznikat dojem poddimenzování počtu parkovacích míst. Hlavním cílem rekonstrukce nového parkoviště bylo vrátit zanedbanou lokalitu k běžnému užívání a tak ji plnohodnotně zpřístupnit pacientům i zaměstnancům FN Plzeň pro jejich parkování.“

Za posledních 10 let bylo vloženo do parkování v obou areálech FN Plzeň téměř 213 mil. Kč, tato investice značí pro vedení FN Plzeň velkou prioritu, aby byl pacient spokojený nejen s péčí lékařskou, ale i s komfortem parkování.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby