FN Plzeň dál rozšiřuje možnost návštěv

Rozvolňování regulovaných návštěv ve FN Plzeň pokračuje. Tímto opatřením se postupně FN Plzeň otevírá návštěvníkům, zároveň několik rizikových pracovišť zůstává uzavřeno.


Na vybraných odděleních není povolen přístup osobám mladším 15 let.

Služba Fakultní pošta v celé nemocnici je od úterý  9.6.2020 zrušena a balíčky pro pacienty na pracovištích,  kde nejsou návštěvy  povolené,  mohou  příbuzní předávat personálu lůžkového oddělení či kliniky po předešlé telefonické domluvě

Povinnost vstupovat do všech prostor FN Plzeň s rouškou či jinou pokrývkou úst a nosu trvá i nadále.

REGULOVANÝ REŽIM NÁVŠTĚV – AKTUALIZACE od 9.6.2020

Rozšířený regulovaný režim návštěv ve FN Plzeň

• Návštěva proběhne na základě telefonické objednávky u staniční sestry.

• 1 pacient může mít návštěvu 1x denně v max. počtu 2 osob, Neonatologické oddělení – povolena návštěva pouze otce.

• Délka návštěvy je 30 minut.

• Návštěvník je povinen:

o mít krytý obličej ochrannou rouškou

o desinfikovat si ruce při příchodu na pracoviště

o dodržovat pokyny udávané ošetřujícím personálem

· Služba Fakultní pošta je vcelé nemocnici zrušena, balíčky pro pacienty na pracovištích, kde nejsou ještě povolené návštěvy, mohou příbuzní předávat personálu lůžkového oddělení či kliniky po předešlé telefonické domluvě

· Na Geriatrickém oddělení, Interním oddělení LDN a Pobytové sociální péči nejsou povolené návštěvy osob mladších 15 let.

Návštěvy z bezpečnostních důvodů NEJSOU povolené na:

Areál FN Lochotín:

· Dětská klinika - Hematoonkologická lůžková stanice

· Chirurgická klinika – Transplantační pokoj

· Neonatologické oddělení – JIP a JIRP

· Onkologická a radioterapeutická klinika

· Hematoonkologické oddělení

Areál FN Bory

· Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) – stanice DIP

· Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

· Plicní klinika - JIP

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka