Historický most v Rabštejně nad Střelou je opraven

Ve středu 19. srpna 2020 byl po velké opravě slavnostně otevřen a zprovozněn historický most v Rabštejně nad Střelou.


„Historický most v Rabštejně nad Střelou je unikátní v tom, že je to snad jediná památka v kraji pod památkovou ochranou, přes kterou jezdí auta. Pro kraj je dokončení opravy mostu významnou událostí a doufám, že řemeslníci pracovali minimálně tak dobře jako stavitelé před sedmi sty lety a most nám vydrží také desítky až stovky let,“ uvedla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

Rekonstruovaný kamenný dvouobloukový most ve městě Rabštejn nad Střelou v okrese Plzeň-sever převádí silnici II/206 přes řeku Střelu a nachází se v památkově chráněném území a sám je kulturní památkou. Jedná se o historický kamenný klenutý most o dvou polích o celkové délce 65,8 m a šířce 4,6 m. Zatížitelnost mostu je 24 t, výška nad hladinou vody 5,2 m (při hladině vody 0,3 m).

Cena stavebních prací včetně DPH byla 24 351 000 Kč. Investorem akce byl Plzeňský kraj. Opravu mostu lze rozdělit do tří etap. Druhá a třetí etapa byly realizovány na základě zjišťovaných skutečností stavu mostu v návaznosti na první etapu výstavby při odkrývání svrchních konstrukcí, převedení toku řeky Střely s vyčistěním dna koryta a odstranění nánosů a nevhodných betonových prvků kolem středového pilíře a levobřežní opěry mostu, které byly provedeny pravděpodobně kolem 70. let minulého století.

Rozsah stavby spočíval v celkové rekonstrukci vozovkového souvrství mostu, zábradelních zdí mostu a nového odvodnění mostu s opravou kamenného obkladu středového pilíře o obou opěr. Byla provedena celková oprava kamenného pláště mostu včetně kamenného zdiva oblouků. Z větší části se jednalo o ruční restaurátorské zásahy prováděné pod dohledem pracovníků z Národního pátkového Ústavu České republiky a příslušným orgánem státní památkové péče. Součástí první etapy byla rekonstrukce propustku na předmostí směrem k obci Žihle.

V rámci druhé etapy byla provedena kompletní rekonstrukce kamenného ledolamu. Rekonstruovaný ledolam byl postaven na novém staticky stabilním založení pomocí 11 kusů mikropilot o celkové délce 38 m kotvených do skalního podloží. Následná výstavba rekonstruovaného ledolamu byla vytvořena z původních kamenných bloků s jejich ručním vyspravením a opracováním, vytmelením s provedením barevné retuše, případně doplněním chybějícího kamenného materiálu. Jednotlivé kamenné bloky jsou vzájemně zpevněny pomocí původních nebo nových ručně opracovaných ocelových kramlí do dobové podoby.

Třetí a poslední etapou opravy mostu bylo zajištění jeho spodní stavby, a to především středového pilíře a levobřežní opěry. Dále bylo nově řešeno zpevnění povodní hrany dna koryta Střely a tůně za levým obloukem pomocí železobetonového prahu založeného na 23 kusů mikropilot o délce cca 53 m kotvených do skalního podloží. Součástí této části opravy byla oprava chybějícího štětového dna pod levobřežním obloukem mostu s doplněním dřevěného roštu. Po provedení této části bylo vyčištěno koryto řeky strany a obnovena původní tůň.

Na návodní straně byl osazen dřevěný ledolam z dubových kmenů O 400 mm, který byl součástí mostu dle historických pramenů. V minulosti však tento prvek u mostu chyběl.

Výstavba mostu byla zahájena 1. března 2017 lávkou pro pěší a dokončena 17. srpna 2020 osazením dřevěného ledolamu. Od 20. srpna 2020 bude most zprovozněn pro vozidla do 24tun.

Fotogalerie
ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka