Holýšov opraví most, Kralovice lidový dům

Rada Plzeňského kraje poskytne 42 žadatelům finanční dotaci z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje v souhrnné výši 12.000.000 Kč.

james bond net concert

Poskytnutí finanční dotace vyplývá z jednání Komise, jejíž členové posuzovali celkem 75 žádostí obcí o dotaci souvisejících s havarijním stavem obecních budov (OÚ, školy, kulturní domy, hasičské zbrojnice, ostatní obecní budovy), komunikací a chodníků, technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, ČOV). Členové komise brali zřetel zejména na řešení nastalých havárií, bezpečnosti, zdraví, funkčnosti veřejných budov. Nejvyšší poskytnuté dotace byly uděleny těmto žadatelům: rekonstrukce silničního mostu v Holýšově (1 mil. Kč), oprava havarijního stavu malého sálu Lidového domu v Kralovicích (500 tis. korun), oprava havarijního stavu hradeb ve Stříbře (500 tis. korun), oprava havarijního stavu hráze požární nádrže ve Zhoři (500 tis. korun). Rozdělení dotací včetně náhradníků musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Loop Jazz CLub

Hlavní zprávy

 

loop jazz club
uniweb weby