Jak je to s exekucí a kompenzačním bonusem pro OSVČ?

Jak je to s penězi, které získávají živnostníci jako kompenzační bonus od státu za to, že jim bylo během nouzového stavu znemožněno podnikat nebo že měli podnikání významně ztíženo? Pokud hádáte, že na tyhle peníze exekutor sáhnout nesmí, hádáte správně. Jde totiž o speciální dávku od státu, která byla zařazena mezi exekucí nezabavitelné příjmy. Jenže co když banka na účtu blokuje peníze, co od státu jako kompenzační bonus přišly? Poradíme, jak se k zablokovaným penězům dostat co nerychleji.

První veřejné kluziště v Plzni

Poznávacím znamením je 10719

Peníze, které stát posílá jako kompenzační bonus pro OSVČ zasažené koronavirovou krizí, přichází na jejich účty ze speciálních nově zřízených účtů krajských finančních úřadů, účtům bylo přiděleno předčíslí 10719.

Díky tomuto předčíslí mohou banky jednoznačně identifikovat zdroj peněz, a vědět tak, že se jedná o peníze od státu a také že tato dávka je exekucí nezabavitelná. Banky, soudy i soudní exekutoři byli o této skutečnosti informováni, Finanční správa zveřejnila nová čísla účtů u jednotlivých krajských finančních úřadů, ovšem i upozornění, že kompenzační bonus exekuci nepodléhá.

Finanční úřad pro Plzeňský kraj získal nový účet pro rozesílání kompenzačního bonusu (který bude vyplácen i za květen a červen 2020) v této podobě: 10719-77627311/0710 (účet je veden u ČNB). Proto pokud máte na vašem účtu, který je blokován exekucí nebo výkonem rozhodnutí, přišedších 25.000 Kč z výše zmíněného účtu, banka musí poznat, že jde o kompenzační bonus, a má vám jej uvolnit k použití.

Co dělat, když banka peníze blokuje?

Jste OSVČ a kompenzační bonus jste si nechali poslat na účet zatížený výkonem rozhodnutí nebo exekucí? V tomto případě je fuk, zda exekuce přišla proto, že jste si vzali půjčku, aniž byste se předtím podívali na srovnání půjček, a tak jste naletěli na půjčku s vysokými poplatky, nebo zda jste neměli na splácení ani toho nejlevnějšího úvěru. Žádná exekuce se na kompenzační bonus prostě nevztahuje.

Generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová vzkazuje všem, komu banky blokují 25 000 Kč finanční pomoci od státu, že: „Je důležité, aby lidé banku informovali o tom, že prostředky, které jsou jednoznačně identifikovány předčíslím účtu Finanční správy 10719 - nepodléhají výkonu rozhodnutí ani exekuci.“

A jak to udělat? Stačí zaslat bance email se žádostí o uvolnění blokace kompenzačního bonusu. A k žádosti samozřejmě přiložit i výše zmíněné upozornění od Finanční správy. Bance by měla stačit internetová adresa prohlášení finanční správy, ta je následující: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/fs-upozornuje-kompenzacni-bonus-nepodleha-exekuci-10655. Stačí ji do emailu zkopírovat.

Jenže co když blokace trvá i nadále?

Některé banky jsou papežštější než papež a snaží se exekutorům až příliš vycházet vstříc. Jestli je to případ i vaší banky a bude blokovat peníze z kompenzačního bonusu i poté, co ji o skončení blokace požádáte, bude nutné domáhat se jejich vydání písemným návrhem na zastavení exekuce nebo výkonu rozhodnutí soudem - a adresovat jej soudnímu exekutorovi. V tomto případě je podle Ministerstva financí nutné postupovat podle třech následujících pokynů:

1. Podání návrhu na zastavení exekuce

Návrh na zastavení exekuce se podává k soudnímu exekutorovi, který exekuci přikázáním pohledávky z účtu nařídil. Ten může exekuci zastavit, v opačném případě ji postoupí exekučnímu soudu. Je-li bankovní účet postižen více exekucemi, je nutné domáhat se zastavení všech těchto exekucí, které postihují bankovní účet, na který si žadatel o kompenzační bonus nechal kompenzační bonus vyplatit.

2. Náležitosti návrhu na zastavení exekuce

V návrhu na zastavení exekuce musí žadatel o kompenzační bonus výslovně uvést, že na bankovní účet byl kompenzační bonus vyplacen, v jaké výši byl kompenzační bonus vyplacen, a že pro tyto peněžní prostředky na bankovním účtu navrhuje zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu. Toto žadatel o kompenzační bonus doloží např. těmito dokumenty:

  • žádostí o výplatu kompenzačního bonusu a
  • výpisem z bankovního účtu, na který byl kompenzační bonus vyplacen, s identifikací kompenzačního bonusu, tj. platbou se speciálním předčíslím 10719. Finanční správa upozorňuje: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci (číslo bankovního účtu v ČNB)

3. Žádost o výplatu kompenzačního bonusu

Poté co soudní exekutor, případně soud, rozhodne o (částečném) zastavení exekuce a informuje o tom banku, může si žadatel o kompenzační bonus požádat v bance o jeho výplatu.“

Ještě může nastat situace, že exekuci neprovádí soudní exekutor, ale soud prostřednictvím vykonavatelů. Pokud se to týká vás, postupujte stejnými kroky, ale adresujte dokumenty soudu (nikoliv soudnímu exekutorovi).

Zdroj obrázku: Jakub Krechowicz / Shutterstock.com

Autor: REGIONPLZEN.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 26.05.2020 13:240 +
 
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby