Jak pochopit faktory, které ovlivňují cenu ropy

Ropa je velmi žádanou komoditou a jedním z nejcennějších surovinových zdrojů. Na ropě závisí většina světového průmyslu. Jedná se však o velmi nestálou komoditu, jejíž cena a dostupnost je závislá na geopolitických událostech.

weby na míru UNIWEB

Je to proto, že většina největších světových zásob ropy se nachází v politicky nestabilních zemích, jako je Blízký východ a několik oblastí v Jižní Americe, jejichž vnitřní problémy se přenášejí do cen ropy. Klíč k pochopení toho, jak se určuje cena ropy, spočívá ve vztahu mezi nabídkou a poptávkou a také externími vlivy mimo ekonomické zákony, jako jsou přírodní katastrofy, války nebo politická nestabilita.

Ceny ropy tak rostou v závislosti na poptávce (za předpokladu, že se nabídka nemění) a klesají, pokud se nabídka zvyšuje (za předpokladu, že poptávka zůstává stejná). S ohledem na tuto zákonitost se podívejme na faktory ovlivňující nabídku a poptávku.

Vliv států na cenu ropy

Přesto, že jsou zásoby ropy omezené, některé státy mají ve vztahu k ropě zvláštní výhody, a to díky svému přístupu k ní a těžebním zařízením, kterými disponují. Států s výhodami je 14 a společně tvoří Organizaci zemí vyvážejících ropu Opec. Cílem této organizace je čelit závodům o nejnižší ceny ropy, které by v krátkodobém horizontu vyčerpaly ropné zdroje dodavatelských států tím, že by se na trh dostalo více ropy, než je nutné.

OPEC byl rovněž založen s cílem regulovat těžbu ropy prostřednictvím systému kvót, který by zemím kartelu zajistil výhodnou prodejní cenu za jejich ropu, i když by to znamenalo krátkodobé snížení těžby. Tato organizace má tak na nabídku a tím i cenu velký vliv, který se ale v současnosti snižuje. Své místo na trhu s těžbou ropy mají také další státy, z nichž vyčnívají Spojené státy, Kanada a Čína.

Geopolitický faktor

Na cenu ropy mají rovněž výrazný vliv geopolitické problémy. V poslední době ji například silně ovlivnila válka mezi Ruskem a Ukrajinou.

Jelikož Rusko je jedním z největších producentů ropy, jeho neustálé hrozby ohledně uzavření ropovodů a dodávek do jiných zemí, a to i na začátku roku 2023, způsobily několikanásobný růst ceny ropy a následný návrat na nižší úrovně

Výkonnost světové ekonomiky

Největším spotřebitelem ropy jsou Spojené státy jsou spolu s Evropou a Čínou. Síla jejich ekonomik a globální ekonomická výkonnost může mít na ceny ropy významný vliv. Například finanční krize v roce 2008 zpomalila průmyslovou aktivitu, což vedlo k poklesu poptávky po ropě. Cena ropy se během pěti měsíců snížila pod 100 dolarů.

S oživením průmyslového sektoru však cena ropy začala opět růst. V uplynulých letech jsme se rovněž potýkali s řadou problémů, počínaje hospodářskou krizí a obtížemi, které přineslo období pandemie. Hospodářská nerovnováha vyvolaná situací, kdy doprava nefungovala a průmyslové podniky nevyráběly, způsobovala extrémní volatilitu ceny ropy.

Alternativní zdroje energie

Rostoucí povědomí o výhodách obnovitelných zdrojů energie, zejména solární a větrné energie, způsobuje, že se stále méně spoléháme na ropu. Součástí tohoto trendu jsou i elektromobily, a to v návaznosti na prohlášení několika vlád, že zakážou výrobu nových modelů automobilů na benzinový a naftový pohon. Při vysoké úrovni výroby by tento scénář mohl vést k drastickému poklesu cen. V případě poklesu poptávky budou mít státy OPEC a další producenti ropy tendenci snižovat svou nabídku a zároveň udržovat ceny ropy na rozumné úrovni.

Evropská unie si rovněž stanovila cíl, že do roku 2020 musí 20 % spotřeby energie pocházet z obnovitelných zdrojů, zatímco některé státy, jako například Dánsko, usilují o úplnou nezávislost na palivech do roku 2050.

Síla amerického dolaru

Podle dohod uzavřených na Brettonwoodské konferenci v roce 1944 byla hodnota amerického dolaru vázána na cenu zlata a všechny ostatní měny byly vázány na americký dolar. Tím se zelená bankovka stala rezervní měnou; od té doby se ropa prodávala a nakupovala v dolarech. V roce 1971 USA zlatý systém zrušily, ale ropa se nadále obchodovala v amerických dolarech.

To znamená, že hodnota dolaru má velký vliv na cenu ropy. Pokud dolar posiluje, za předpokladu, že ostatní faktory zůstávají neměnné, cena ropy má tendenci klesat. Naopak při slabém dolaru bude mít cena ropy tendenci růst

Nálada na trhu

Dalším velmi důležitým faktorem, který pozitivně či negativně ovlivňuje cenu ropy, je tzv. tržní sentiment, tj. zájem těch, kteří do této komodity investují a obchodují s ní. Obchodování na burze je stále oblíbenější a proto roste důležitost tohoto faktoru. U tržního sentimentu jde v podstatě o rozhodování obchodníků a obchodnic s ohledem na tzv. futures, s nimiž se obchoduje.

Futures kontrakt totiž dává možnost koupit nebo prodat k určitému budoucímu datu za předem stanovenou cenu.Opět vše závisí na bonitě kupujících a prodávajících. Většina jedněch nebo druhých může mít na samotný trh různé dopady, tj. způsobit růst nebo pokles cen.

Co z toho vyplývá?

Cena ropy je velmi volatilní a je ovlivňována celou řadou faktorů, jako je geopolitická situace, ekonomická produktivita, nebo síla amerického dolaru. Pokud tak chcete předpovídat její cenu, ať již jako běžný uživatel, nebo jako investor do této komodity, je třeba všechny tyto atributy detailně sledovat.

Komerční sdělení. Zdroj textu a fotografie: Inzerent.

SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Eastwood Symphonic

Hlavní zprávy

 

Renault Captur - Renault bez čekání
uniweb weby