Když hudba spojuje. 16. ZŠ chce žáky integrovat do společnosti zpěvem

Město Plzeň se díky své 16. základní a mateřské škole zapojilo do výzvy česko-slovenské iniciativy OnStage v rámci unijního programu URBACT.

weby na míru UNIWEB

 Škola chce pomocí zpěvu v pěveckém sboru Duháček integrovat žáky ze sociálně ohrožených skupin a vyloučených lokalit. Kroužek, jenž je pro děti zdarma, vede absolventka muzikálového herectví, lektorka zpěvu Muzikálového studia DJKT a herečka Nikola Kubešová. Rada města Plzně v pondělí 20. června navýšila o 25 tisíc korun rozpočet 16. základní škole na zajištění fungování pěveckého sboru.

„Duháček začal fungovat v říjnu loňského roku. Od začátku školního roku jsem pravidelně malé žáky na 16. základní škole navštěvovala a podporovala. Jejich celoroční snaha vyvrcholila letos 14. června, kdy si nastudovali hudební pásmo společně se svým patronem Miro Bartošem na oceňování nejlepších zaměstnanců mateřských a základních škol, které město Plzeň zřizuje,“ přiblížila radní pro oblast školství Lucie Kantorová, která se s projektem seznámila při návštěvě Brna a jejím cílem bylo vytvoření podobného sboru v Plzni. Hudba má žákům pomoci udržovat sociální kontakty a dát možnost dobře vyplnit volný čas. Kroužek je pro děti zdarma.

„Děti se na kroužku učí nejen zpívat, ale také si vyzkoušejí různé hudební nástroje,“ vysvětlila Lucie Kantorová a dodala: „Chtěla bych poděkovat Miro Bartošovi, sólistovi plzeňské opery, který si sbor vzal pod svoji patronaci a pravidelně děti navštěvoval a trénoval s nimi.“

Do projektu OnStage jsou zapojena česká města Plzeň, Brno, Broumov a Neratovice, ze Slovenska například Nitra, Bánská Bystrice či Trenčín. Pilotní projekt byl zaveden poprvé v Brně, odkud právě Plzeň čerpala inspiraci. Prvotní myšlenka, propojit děti ze znevýhodněného prostředí pomocí hudby, vznikla ve Španělsku na samém předměstí metropole, kde byla založena hudební škola pro znevýhodněné žáky. Město Plzeň se využitím dobré praxe města Brna snaží změnit dosavadní profilaci školy. Projekt je zaměřen hned na několik cílových skupin, o jejichž inkluzi 16. základní škola usiluje. Jedná se o děti z romské komunity, mezinárodní občany a sociálně znevýhodněné děti majority žijící v neúplných rodinách, na ubytovnách apod.

Cílem projektu je pravidelná výuka minimálně deseti dětí ve sboru Duháček. Při něm probíhá jak výuka zpěvu, tak hry na rytmické nástroje. Hudební program má minimálně hodinovou dotaci týdně. Dalším cílem je rozšíření hudebních aktivit na 2. stupeň základní školy a zapojení minimálně 10 žáků. Postupně by mělo dojít k rozšíření dopolední hudební výuky. 

„Cílem města ale je, aby pěvecký sbor fungoval i po ukončení projektu. Zároveň chceme vytvořit vhodné podmínky pro důstojné fungování sboru. Využít hudební vzdělávací programy k podpoře společenských změn patří v našem českém kontextu k novinkám. Věřím, že našemu městu se to podaří a osvědčí,“ uzavřela radní Lucie Kantorová.
 
Projekt 16. základní školy podpořily i dvě městské společnosti – Plzeňské městské dopravní podniky částkou 19 tisíc korun a Vodárna Plzeň částkou 25 tisíc korun.

V rámci programu byla jako povinná aktivita ustanovena místní pracovní skupina města Plzně k iniciativě OnStage. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo na další zasedání skupiny částku 25 tisíc korun, které město převede právě 16. základní škole na provoz kroužku.

Fotogalerie
NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby