Klatovské katakomby se chlubí rekordní návštěvností

Klatovské katakomby zaznamenaly loni rekordní návštěvnost. Proslulé krypty pod jezuitským kostelem zasvěcené Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv. Ignácovi zhlédlo 48 219 návštěvníků.


 Svojí návštěvností se tak katakomby řadí mezi nejoblíbenější turistické cíle Plzeňského kraje.

„Vzhledem k tomu, že probíhá rozsáhlá rekonstrukce samotného jezuitského kostela, obávali jsme se, zda návštěvníci katakomby nepominou,“ říká úvodem předseda spolku Klatovské katakomby a místostarosta města Klatov ing.Václav Chroust. „Bohudík se tak nestalo. Oproti roku 2018, kdy přišlo 45.287, jsme naopak zaznamenali 6,5% nárůst návštěvnosti,“pokračuje Václav Chroust.

Rozsáhlá rekonstrukce katakomb z roku 2011, realizovaná tehdy týmem Jana Červenáka, byla letos doplněna částečnou obměnou techniky a rozšířením expozice.

„Návštěvnost však není pro katakomby prioritou, tou je naopak příležitost vyprávět příběh barokních jezuitských Klatov. Jsme rádi, že v obou případech jsme mohli využít prostředků evropských dotací. Bez této podpory by katakomby nebyly takové, jaké nyní jsou,“ připomíná starosta města Klatovy Rudolf Salvetr.

Svému baroknímu odkazu se město Klatovy poctivě věnuje. Díky skvělé spolupráci města, místní římskokatolické farnosti a též spolku Klatovské katakomby, se baroko, jezuité a  Klatovy staly pevnou součástí povědomí města. Před koncem roku město Klatovy slavnostně otevřelo nově rekonstruovaný jezuitský refektář. Ten vznikl výdajem přesahujícím 36 mil. Kč, s příspěvkem Plzeňského kraje ve výši 8 mil. Kč.

„Díky tomu máme nyní v Klatovech kvalitní prostor s nezpochybnitelným geniem loci s víceúčelovým využitím a byla tím tak ukončena revitalizace celé jezuitské koleje,“ zmiňuje Václav Chroust.

 „Zbývá dokončit jezuitský seminář, což není malý úkol. Těší nás však, že již nyní probíhá rekonstrukce jezuitského kostela. Rozpočet přesahuje 100 mil. Kč, farnosti se však podařilo získat významnou dotaci. Na výdaje, které dotace nekryje, město církvi přispělo částkou 3,5 mil. Kč,“ říká závěrem Rudolf Salvetr.

Katakomby jsou otevřeny celoročně, koncem dubna se uskuteční tradiční sympozium Barokní jezuitské Klatovy. Další významnou akcí bude pak oblíbená barokní svatojánská noc, která se koná v pátek 26. června. Jezuitský komplex se na pár hodin pomyslně vrátí do doby baroka: barokní hudba, texty, vůně, tance a barokní ohňostroj jsou součástí výjimečného programu.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nová Škoda Kamiq - Akční modely Fresh

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Kamiq - Akční modely Fresh