Kraj dá na bezpečnost v obcích víc než 14 milionů

Částka 14,2 milionu korun je v letošním roce určena na dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“.

První veřejné kluziště v Plzni

Dotační program je vyhlašován třetím rokem a je jednou z forem pomoci obcím, ve kterých se, např. v souvislosti se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách, zhoršila bezpečnostní situace.

Finanční  podpora obcím bude poskytována na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na území obce prostřednictvím:
a) obecní policie, a to na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí zřizující obecní policii nebo vlastní obecní policí,
b) bezpečnostní agentury,
c) realizace preventivně informačních projektů,
d) zřízení, rozšíření nebo rekonstrukce kamerového dohledového systému,
e) realizace dalších technických opatření zajišťujících bezpečnost v obcích,
f) zpracování analýz k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích. 

Finanční podpora se poskytuje maximálně do výše 75 % celkových nákladů na realizaci projektu v případě obcí s počtem obyvatel do 2 000, u ostatních obcí maximálně do výše 50 %. Přijaté žádosti bude posuzovat a vyhodnocovat hodnotící komise jmenovaná Radou Plzeňského kraje, ve které bude zastoupena i Policie ČR. Kritériem pro hodnocení žádostí bude závažnost bezpečnostní situace na území obce, připravenost a účelnost projektu.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby