Kraj hostil roadshow Český podnikatel jako součást evropského byznysu

Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka se v úterý 23. dubna v konferenčním sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni konalo diskusní fórum.


A to v rámci projektu ROAD SHOW – ČESKÝ PODNIKATEL JAKO SOUČÁST EVROPSKÉHO BYZNYSU – DNEŠEK A ZÍTŘEK. Akce byla pořádána v úzké spolupráci Plzeňského kraje s Českou podnikatelskou reprezentací při EU – CEBRE. Obdobná fóra se budou konat i v dalších krajích České republiky. 

„Jsem velmi rád, že tato ROAD SHOW po České republice začíná v Plzni a v našem kraji. K debatě s odbornou veřejností na krajské a celorepublikové úrovni jsme pozvali zejména zástupce soukromého sektoru, veřejných institucí spojených s trhem, ekonomikou a pracovními silami a firem působících v Plzeňském kraji s cílem zaměřit probíranou problematiku na prosazování zájmů českých podnikatelských subjektů nejen v legislativním procesu EU, ale také jejich aktivní zapojení pro zajištění vyšší prosperity České republiky. Snahou je zvýšit účast českých podniků na fondech EU i v rámci exportní strategie,“ zdůraznil hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Připomněl, že Českou republiku zastupuje v Bruselu jako jeden z 361 členů Výboru regionů EU a problematiku spojenou s trhem a evropskou legislativou má možnost sledovat takříkajíc z první řady. 

„Chceme účastníkům fóra přiblížit evropskou agendu, aby věděli, že ta komunikace není jednostranná. Není jen ze strany EU vůči nám, ale je to i obráceně, a že máme možnost a příležitost tuto agendu ovlivňovat,“ uvedl ředitel CEBRE Pavel Zelenka a zároveň poděkoval Rudolfu Špotákovi za podporu a možnost uspořádání tohoto typu akce v Plzeňském kraji.

Kromě dvacítky zástupců významných firem regionu se tak fóra zúčastnili zástupci CEBRE,  Centra pro regionální rozvoj České republiky - Enterprise Europe Network, Svazu průmyslu a dopravy v ČR, Hospodářské komory ČR, Krajské hospodářské komory v Plzni, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, RRA PK, zástupci samosprávy, vědy, výzkumu a vzdělávání, zákonodárného sboru a středních škol. 

„Je opravdu důležité, abychom se naučili, jaké jsou výhody, které nám účast v EU nabízí. Na tom jsme se shodli s řediteli středních škol,“ dále zmínil ředitel CEBRE P. Zelenka a pokračoval: „Od firem pak potřebujeme vědět, kde vidí problém. A potřebujeme to slyšet konkrétně, ne jen slovo byrokracie. Chceme slyšet, co je zatěžuje a zda máme nějakou možnost tyto záležitosti společně ovlivnit.“ Upozornil rovněž účastníky fóra na možnost využívání tzv. komunitárních fondů, tj. fondů přímo řízených Evropskou unií. Důraz zaměřil dále na motivaci malých a středních podniků k účasti na veřejných konzultacích, které jsou nástrojem veřejné diskuse k začínající legislativě, kterou tím lze ovlivňovat.

V rámci třech panelových bloků účastníci fóra debatovali o aktuálních potřebách a zájmech zástupců podnikatelské a vědecké sféry, jako jsou energetická bezpečnost a stabilita, konkurenceschopnost, profesní dovednosti a o trhu práce včetně ekonomické migrace. Hovořilo se však také o evropské legislativě a financování projektů EU a o podpoře exportu. Účastníci fóra byli seznámeni rovněž s exportní strategií České republiky 2023-2033.

„Všem nám jde o ekonomický růst, konkurenceschopnost a o bezpečnost. Jsem přesvědčen  tom, že ekonomický růst je jedním z prvků zajištění bezpečnosti EU. Proto musíme podporovat firmy, pomáhat jim a udělat vše pro to, aby uspěly,“ doplnil ředitel CEBRE Pavel Zelenka. 

„Pevně věřím, že tato akce byla pro účastníky dobrou příležitostí, aby se seznámili s aktuálními informacemi v oblasti podnikání a navázali potřebné kontakty s klíčovými představiteli zúčastněných stran,“ řekl závěrem hejtman Rudolf Špoták. 

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka