Kraj navštívilo víc turistů, nejvíc Němci a také Číňani

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 4. čtvrtletí 2019 celkem 879 717 hostů, což představuje meziroční navýšení o 4,7 procenta.


Na celkové návštěvnosti se Plzeňský kraj podílel 4,0 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl mezi kraji. Návštěvníci Plzeňského kraje strávili v období od ledna do září v Plzeňském kraji celkem 2 148 762 nocí, což při přepočtu na jednoho hosta znamená průměrný počet přenocování 2,4 noci a průměrnou délku pobytu 3,4 dne. Nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí představovali hosté z Německa.

Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2019

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2019 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 164 415 osob, z toho 44,6 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 55,4 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Vlivem nárůstu počtu tuzemských návštěvníků (o 4,7 %) se návštěvnost kraje mírně zvýšila v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 4. čtvrtletí 2019 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 31 802, což bylo 43,4 % ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů se řadí hosté z Číny (5 419) a ze Slovenska (4 060).

Celková návštěvnost ve 4. čtvrtletí 2019 oproti stejnému období roku 2018 vzrostla téměř ve všech krajích ČR, pouze Pardubický kraj navštívilo méně turistů v posledním čtvrtletí 2019 ve srovnání se stejným obdobím roku předchozího. K regionům s největší dynamikou patřil kraj Karlovarský, kam přijelo o 13,2 % osob více, dále kraje Olomoucký (o 12,0 %) a Královéhradecký (o 9,2 %), v Plzeňském kraji byl zaznamenán nárůst o 3,0 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2019 strávili celkem 338 714 nocí, což představuje celkový nárůst o 5,7 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,1 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,1 dny.

Cestovní ruch v roce 2019

Plzeňský kraj navštívilo v roce 2019 celkem 879 717 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 představuje nárůst o 4,7 %. K rostoucímu počtu turistů tentokrát přispěl zájem tuzemských hostů, kterých přijelo v 1. až 4. čtvrtletí o 5,3 % více a tvořili téměř 64 % z celkového počtu hostů. Růst byl patrný i v případě zahraničních návštěvníků, a to meziročně o 3,8 %. Ze zahraničí pocházelo pouze 36,1 % hostů.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,0 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo 36,5 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. až 4. čtvrtletí 2019 zařadily kraje Jihomoravský a Jihočeský. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byl Pardubický kraj (2,2 %) a Kraj Vysočina (2,8 %).

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím 2018 k nárůstu počtu hostů ve všech krajích. Nejnižší dynamika byla zřejmá v Kraji Vysočina, kde počet turistů stoupl pouze o 0,7 %, na rozdíl od kraje Olomouckého, který zaznamenal nejvýraznější nárůst, a to o 8,8 % hodnoty za stejné období předchozího roku.

Návštěvníci strávili v průběhu roku 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 2 148 762 nocí a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl tento ukazatel o 5,6 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,4 noci a průměrná doba pobytu na 3,4 dne. Při porovnání se stejným obdobím roku 2018 je průměrný počet přenocování srovnatelný.

V rámci ČR došlo proti stejnému období roku 2018 u všech krajů k nárůstu počtu přenocování, pouze Kraj Vysočina zaznamenal pokles. Nejvýraznější zvýšení vykazoval Olomoucký (7,0 %), Liberecký (5,9 %) a Plzeňský kraj (5,6 %). S průměrnou dobou pobytu 3,4 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na páté nejnižší místo v ČR a pohybuje se tak pod celorepublikovým průměrem (3,6 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 5,5 dní, oproti tomu nejkratší v Jihomoravském kraji (3 dny).

Z celkového počtu 317,8 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 4. čtvrtletí 2019 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 143 974, tedy o 2,6 % více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřoval také stále rostoucí počet hostů z Číny, kterých se v regionu ubytovalo 21 237, o 7,5 % více než v roce předchozím. K dalším zemím, ze kterých do Plzeňského kraje přijelo nejvíce hostů, patřily Slovensko, Polsko, Rakousko nebo Itálie. Meziročně k nám ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dorazilo méně hostů z Jižní Korey (o 14,2 %) a Nizozemska (o 6,5 %).


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 08.02.2020 10:460 +
 
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka