Kraj opět navštívilo víc turistů, vedou Němci, přibývá Číňanů

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2019 celkem 721 074 hostů, což představuje meziroční navýšení o 6,0 %.

SEO UNIWEB

Na celkové návštěvnosti se Plzeňský kraj podílel 4,2 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl mezi kraji. Návštěvníci Plzeňského kraje strávili v období od ledna do září v Plzeňském kraji celkem 1 822 606 nocí, což při přepočtu na jednoho hosta znamená průměrný počet přenocování 2,5 noci a průměrnou délku pobytu 3,5 dne. Nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí představovali hosté z Německa.

Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2019

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2019 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 338 243 osob, z toho 29,1 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 70,9 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 7,1 %, a to hlavně vlivem nárůstu počtu tuzemských návštěvníků (o 8,3 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí 2019 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 42 076, což bylo 42,7 % ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Číny (6 649, tj. 6,8 %) a Slovenska (5 278, tj. 5,4 %).

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2019 oproti stejnému období roku 2018 vzrostla ve všech krajích ČR, výjimkou byl Kraj Vysočina, kde došlo k mírnému poklesu celkové návštěvnosti. K regionům s největším dynamikou patřil kraj Olomoucký, kam přijelo o 9,2 % osob více, dále kraje Plzeňský (o 7,1 %) a Středočeský, kdy byl zaznamenán třetí nejvyšší nárůst o 6,0 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2019 strávili celkem 974 913 nocí, což bylo o 9,1 % více než za stejné období předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,9 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,9 dne.

Cestovní ruch v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2019 celkem 721 074 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 představuje nárůst o 6,0 %. K rostoucímu počtu turistů přispívá zejména zvyšující se zájem zahraničních hostů, kterých přijelo v 1. až 3. čtvrtletí o 6,8 % víc. Růst byl patrný i v případě domácích návštěvníků, a to meziročně o 5,6 %, kteří tvořili 65,4 % z celkového počtu hostů. Ze zahraničí pocházelo pouze 34,6 % hostů.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,2 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo téměř 35 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. až 3. čtvrtletí 2019 zařadily kraje Jihomoravský a Jihočeský. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byl Pardubický kraj (2,4 %) a Kraj Vysočina (2,9 %).

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2018 k nárůstu počtu hostů ve všech krajích. Nejnižší dynamika byla zřejmá v Kraji Vysočina, kde počet turistů stoupl pouze o 0,3 %, na rozdíl od kraje Olomouckého, který zaznamenal nejvýraznější nárůst, a to o 8,8 % hodnoty za stejné období předchozího roku. Plzeňský region byl na druhém nejvyšším místě, kde došlo k nárůstu počtu hostů, a to o 6,0 %.

Návštěvníci strávili v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 1 822 606 nocí a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl tento ukazatel o 6,3 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,5 noci a průměrná doba pobytu na 3,5 dne, při porovnání se stejným obdobím roku 2018 je průměrný počet přenocování srovnatelný. V rámci ČR došlo proti srovnatelnému období roku 2018 u všech krajů k nárůstu počtu přenocování, kromě Kraje Vysočina (pokles o 0,3 %). Nejvýraznější zvýšení vykazovaly kraje Olomoucký (7,0 %) a Plzeňský s (6,3 %). S průměrnou dobou pobytu 3,5 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na páté nejnižší místo v ČR a pohybuje se mírně pod celorepublikovým průměrem (3,6 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 5,5 dní, naopak nejkratší v Jihomoravském kraji (3,0 dní).

Z celkového počtu 249,5 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 3. čtvrtletí 2019 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 116 049, tedy o 9,9 % více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřoval také stále rostoucí počet hostů z Číny, k dalším zemím, ze kterých do Plzeňského kraje přijelo nejvíce hostů, patřily Slovensko, Polsko nebo Rakousko.

weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
spolu pro plzeň

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb