Kraj opět podpoří obědy ve školách pro děti ze sociálně slabších rodin

V letošním školním roce se Plzeňský kraj již po šesté zapojil do operačního programu na podporu stravování dětí ve školách a školkách tzv. Obědy do škol.

weby na míru UNIWEB

S ohledem na vývoj podmínek sociálně slabých rodin ve společnosti se do programu zapojuje více než pětinásobek škol než v prvním roce jeho realizace v Plzeňském kraji. V projektu jde výhradně o děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit financovat stravování svých dětí přímo ve školních jídelnách.

Hlavním cílem „Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), Specifický cíl I – potravinová deprivace dětí a její snižování prostřednictvím bezúplatného školního stravování“, který organizuje MPSV, je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol (a víceletých gymnáziích) a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.

Pomoc je určena dětem ve věku 3 – 15 let, které navštěvují mateřskou školu, základní školu nebo víceleté gymnázium a patří do okruhu společně posuzovaných osob pobírajících dávku pomoci v hmotné nouzi, přičemž platí, že zákonný zástupce dítěte je v hmotné nouzi a zároveň dítě musí jídlo konzumovat ve školní jídelně.

„Obědy do škol jsou klíčovým projektem, který cíleně zajišťuje, aby děti z rodin ohrožených příjmovou chudobou dostaly vždy ve školní jídelně oběd, i když si ho jejich rodiče nemohou dovolit. Pro školy zapojení do projektu pak znamená zlepšení docházky a účast dětí a žáků ze zmiňovaných sociálně slabších skupin na odpoledních zájmových aktivitách,“ říká radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc a dodává: „Děti a žáci se tímto opatřením začlení do kolektivu, a nedochází tak k jejich sociálnímu vyloučení.“ Z hlediska výživových požadavků mají děti možnost odebírat nutričně vyváženou stravu odpovídající aktuálním zdravotním doporučením, připravovanou s  ohledem na věk strávníka. Současně dochází i k neformálnímu vzdělávání v oblasti edukace správných stravovacích návyků a sociální interakce při stravování.

Počet dětí zapojených do projektu roste každoročně

Ve školním roce 2017/2018, kdy byl projekt realizován v Plzeňském kraji poprvé, se zapojilo 10 základních a mateřských škol. Celkem se tam stravovalo 50 dětí a žáků, kteří odebrali stravu v hodnotě 180 278 Kč.

V uplynulém školním roce 2021/2022 se zapojilo do projektu 34 základních škol a mateřských škol. Stravování bylo poskytováno 300 dětem a žákům v celkové hodnotě 1,26 mil. Kč.

V letošním školním roce 2022/2023 se do projektu zapojilo 58 základních a mateřských škol. Předpokládaný počet dětí a žáků, kteří se budou bezplatně stravovat je 436. Celkové finanční náklady budou známy po 30. červnu 2023. Rada Plzeňského kraje na svém dnešním 52. jednání schválila rozpočtové opatření, kdy došlo k navýšení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport o 1,4 mil. Kč z dotace MPSV k projektu.

V celé ČR se v letošním roce zapojilo do projektu 1 204 školských zařízení, loňský rok to bylo celkem 929. Rozpočet projektu byl navíc zvýšen z původních 65 mil. Kč na 137 mil. Kč s ohledem na vývoj cen potravin a tím i obědů.

NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hollywood Voices

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
uniweb weby