Kraj opět podpoří vesnické prodejny. Třemi miliony

Rada Plzeňského kraje vyhlásila dotační program „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji“ na podporu maloobchodních prodejen potravin a smíšeného zboží na venkově.

weby na míru UNIWEB

 Tento program je financován z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je na něj připraveno 3 mil. Kč

Cílem podpory z tohoto Programu je zachování dostupnosti prodejen potravin umístěných ve venkovských obcích na území Plzeňského kraje. Tato služba je často pro jejího provozovatele ztrátová, přesto je její zachování důležité, protože pro poměrně velkou skupinu obyvatel neexistuje náhrada, a nemohou z objektivních důvodů tuto službu využít v nejbližších větších obcích a městech. Místní obchod je pro starší či nemocné občany často jedinou šancí, jak si nakoupit základní potraviny. Navíc jde mnohdy o jediné místo v obci, kde se občané scházejí a udržují sociální kontakt.

Žadatelem o poskytnutí dotace z toho Programu může být podnikatelský subjekt (podnikající právnická či fyzická osoba nebo obec), který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/části obce mají do 1000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do kategorie „Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách“.

Minimální výše dotace na jednu maloobchodní prodejnu je 50 000 Kč. Maximální výše na jednu maloobchodní prodejnu je 100 000 Kč. Maximální procentuální podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 70 %.

Dotace budou poskytovány na základě žádostí, které bude možné předkládat elektronicky  v době od 10. 1. do 18. 1. 2022 do 12:00 hodin. Způsobilými náklady jsou především náklady na zaměstnance, náklady na energie, náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu a náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.

Plzeňský kraj podporuje maloobchodní prodejny v kraji v obcích do 500 obyvatel z vlastního rozpočtu již od roku 2018. Každoročně je na tento program alokována částka 3 mil. Kč. Za období 2018-2021 bylo v tomto programu podpořeno 252 projektů. S programem Obchůdek 2021+ bude v Plzeňském kraji na maloobchodní prodejny rozdělováno celkem 6 mil. Kč.

NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
MNOZIL BRASS

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby