Kraj opět vyhlašuje soutěž o nejlepší kroniku

Rada kraje schválila vyhlášení soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje, pravidla této soutěže a složení odborné poroty. Zároveň schválila i výši poskytnutí finančního ocenění obcím za jejich umístění v soutěži, které v součtu činí 350 000 Kč.


Na věcná ocenění a organizaci soutěže půjde 180 000 Kč.

Soutěž bude vyhlášena pro 4 kategorie, a to: na ručně psané kroniky obcí do 500 obyvatel;  od 501 do 1500 obyvatel; nad 1500 obyvatel a pro kroniky vedené elektronicky bez ohledu na velikost obce. „Vítěz v každé kategorii soutěže obdrží 50 000 korun, za druhé místo bude 25 000 korun, a kdo se umístí jako třetí, obdrží 10 000 korun,“ upřesnil náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petr Vanka. Dalších 10 000 Kč bude poskytnuto na udílení  čestných uznání. „Hodnoceny budou zápisy do kroniky z let 2019, 2020 a 2021, přičemž zapsány musejí být skutečně všechny tři celé soutěžní roky,“ upozornil náměstek P. Vanka.

Obecní kroniky musejí být přihlášeny do soutěže do 20. 10. 2023. Na počátku prosince od 4. do 6. 12. 2023 budou vystaveny v budově Krajského úřadu PK a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v termínu 11. – 15. 12. 2023.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka