Opravou projde most v Tlučné nebo průtah Vlkanovem

V roce 2024 je Plzeňský kraj prostřednictvím majetkového správce SÚS PK připraven  realizovat z krajského rozpočtu 55 investičních akcí na silnicích II. a III. třídy v celkovém objemu  702,67 mil. Kč.

Cílená propagace v Plzni

 „V případě úspor po realizaci veřejných zakázek je pak SÚS PK schopna realizovat dalších  21  náhradních akcí v předpokládané hodnotě 287 mil. Kč,“ říká náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. Mezi dopravní stavby, které jsou nachystány k realizaci, patří opravy mostů, průtahy obcemi i extravilánové úseky, např.  přestavba mostu v Tlučné, Vlkanov průtah, II/230 Mantov-Pančava-oprava. Zároveň byla schválena příprava  projektových dokumentací k 137 akcím v částce 55 mil. Kč. Seznam všech dopravních staveb k realizaci v roce 2024 schválila dnes Rada kraje.

Dopravní stavby financované ze SFDI

Rada kraje dále schválila do plánu oprav silnic na rok 2024 zařazení stavebních akcí, které budou prováděny za podmínky, že budou Plzeňskému kraji pro rok 2024 poskytnuty prostředky ze SFDI. SÚS PK proto předložila Radě kraje plán 12 akcí k financování ve výši 541 mil. Kč, a to  včetně zásobníku 9 náhradních akcí v hodnotě 318,5 mil. Kč. „Ze SFDI jsou realizovány zejména opravy dlouhých extravilánových úseků pozemních komunikací, spočívající ve výměně asfaltového krytu. Pro rok 2024 lze na základě komunikace s Ministerstvem dopravy ČR očekávat ze SFDI částku cca 360 mil. Kč,“ vyčíslil náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka