Kraj podpoří domácí hospice i záchrannou službu

Rada kraje schválila vyhlášení dotačního programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2022, na který je v krajském rozpočtu alokována částka 2,1 mil. Kč.

weby uniweb

Žádosti bude možné podávat v období od 27. 6. – 8. 7. 2022 přes aplikaci eDotace. Program je vyhlašován šestým rokem a jeho cílem je zvýšení dostupnosti domácí hospicové péče na celém území Plzeňského kraje. „Chceme podpořit ty, kteří poskytují domácí hospicovou péči nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života tak, aby mohli dožít ve vlastním sociálním prostředí. Poskytnutí důstojné péče v takovém případě považujeme za zásadní,“ říká náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais s tím, že služba je nepřetržitá a je zajištěna její odbornost. Součástí hospicové služby je také psychosociální a duchovní podpora rodině pacienta a následně péče o zemřelého pacienta a jeho rodinu.
V roce 2021 byla částka na podporu hospicové péče v domácím prostředí téměř 1,5 mil. Kč, v roce 2020 to bylo 1,7 mil. Kč, v roce 2019 to pak bylo 1,33 mil. Kč.

Návratná finanční výpomoc Zdravotnické záchranné službě PK na modernizaci základen v příhraničí
Rada kraje souhlasí a doporučuje ke schválení zastupitelstvu poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje na předfinancování projektu rekonstrukce a modernizace základen v příhraničních oblastech Plzeňského kraje. Celkové náklady projektu, který bude krajská organizace realizovat v rámci 97. výzvy IROP „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“ určeného na pomoc s bojem proti pandemii covid19 a zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám, činí 86,25 mil. Kč. Návratná výpomoc v letošním roce, kterou bude schvalovat červnové zastupitelstvo, je 72,25 mil. Kč. V příštím roce bude v rámci rozpočtu kraje počítáno s částkou 20 mil. Kč. V předchozím roce ZZS PK obdržela 14 mil. Kč.
„V oblasti Tachovska, Domažlic a Klatovska dojde díky projektu k modernizaci základen, jejichž součástí budou také instalace zdrojů elektřiny, instalace kamer a elektronického zabezpečení objektů, pořízení nových sanitních vozidel a přístrojů jako jsou defibrilátory, umělé plicní ventilace nebo přístroje k srdeční resuscitaci,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.


NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby