Kraj podpoří prodejny v malých obcích

V letošním roce bude opět vyhlášen dotační titul Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje, na který je v rozpočtu vyčleněna částka 3 miliony korun.


Dotační titul by měl alespoň částečně přispět malým obcím k udržení kamenného obchodu, případně zachovat či obnovit služby pojízdné prodejny na území obce. Vyhlašovaný dotační titul je určen výhradně obcím na částečné krytí neinvestičních nákladů na provoz prodejny, a to bez ohledu na vlastníka budovy a provozovatele prodejny.

Tento dotační titul vyhlásil Plzeňský kraj poprvé v roce 2018 (žádost o dotaci podalo 33 obcí, bylo rozděleno přibližně 1,3 mil. Kč). V loňském roce byl okruh obcí, které mohou požádat o dotaci, rozšířen o obce do 1 000 obyvatel, pokud mají prodejnu ve své části obce do 250 obyvatel. V roce 2019 bylo podpořeno 61 prodejen celkovou částkou 2,005 milionu Kč; jedna obec od čerpání dotace odstoupila. Ve většině případů byla dotace určena na příspěvek provozovateli prodejny.

V letošním roce byl opět rozšířen okruh možných žadatelů - o dotaci může požádat obec do 500 obyvatel, případně obec do 1 000 obyvatel, pokud žádá o dotaci pro prodejnu, která se nachází v její části obce do 250 obyvatel. Uznatelnými náklady jsou náklady na energie, vodu (pokud je vlastníkem budovy obec), mzdové náklady prodavačky (pokud prodejnu provozuje obec), případně na příspěvek provozovateli prodejny (pokud prodejnu obec neprovozuje). Obec může požádat o dotaci na kamennou prodejnu až ve 3 svých částech obce. Výše dotace je 100 tisíc Kč, pokud prodejnu provozuje obec, 50 tisíc Kč, pokud obec hradí náklady na energie, v ostatních případech (příspěvek provozovateli prodejny) je max. dotace 30 tisíc Kč. Obec může požádat o dotaci i na provoz pojízdné prodejny, zde je max. výše dotace 15 tis. Kč.

Žádosti je možné podat pouze elektronicky přes dotační portál eDotace. Sběr žádostí bude probíhat v termínu 26. 2. - 11. 3. 2020.

Plzeňský kraj podporuje prodejny i v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje - zde může mikroregion podat žádost o dotaci až do výše 800 tis. Kč na nákup pojízdné prodejny (v roce 2018 tuto možnost využil mikroregion Horažďovicko). Z tohoto dotačního programu může obec také čerpat dotaci na opravu nebo rekonstrukci budovy prodejny (pokud je v majetku obce).


ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 25.01.2020 08:080 +
 
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka