Kraj podpoří sport a modernizaci sportovišť

Cílem programu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021 je podpora k vytvoření dostatečných možností volnočasových sportovních aktivit dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.

SEO UNIWEB

Dále podpora při pořádání a organizaci sportovních akcí a soutěží, volnočasových aktivit, podpora propagace sportu a jeho pozitivního působení na hodnotovou orientaci dětí a mládeže, soutěživost, rozvoj všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých, podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity včetně podpory činnosti paralympijského týmu. Podpora materiálně technického vybavení sportovních organizací, příspěvek na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k provozování pravidelné sportovní činnosti.

Program Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021

Cílem programu je poskytnout podporu na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu, a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji, podpořit sportovní zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností, podpořit organizace, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.

Celkem bude poskytnuto 45,6 mil. Kč. Příjmem žádostí bude probíhat od 19. 2. 2021 do 10. 3. 2021.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
servis auto cb

Hlavní zprávy

 

auto cb gif 2021
seo uniweb