Kraj podpoří Techmanii 14 miliony

Rada schválila a doporučila také ke schválení krajskému zastupitelstvu poskytnutí účelové dotace společnosti Techmania Science centrum Plzeň. Dotace ve výši 14 mil. Kč je určena na činnost Science Learning Centra (SLC) v roce 2023.


Do této činnosti spadá mimo péči o rozvoj a činnost výzkumné infrastruktury Science Learning Centra také výkon samostatné výzkumné činnosti, provozování expozic a planetária SLC, doprovodné programy spočívající ve výukových a tréninkových akcích, workshopech, festivalech, táborech a řadě dalších akcí, které cílí na širokou veřejnost a jejímž smyslem je šíření výzkumných výsledků a popularizace vědy.

Plzeňský kraj podpořil Techmania Science centrum Plzeň finanční dotací již v předchozích letech. „V roce 2019 požádal tehdejší ředitel společnosti o podporu. Plzeňský kraj poskytl proto Techmania Science Centru 14 mil. Kč ročně. Šlo o dvouletou smlouvu, a to pro období 2020 a 2021. Spolupráce Plzeňského kraje a science centra pokračovala i v roce 2022, kdy společnost již s novým ředitelem obdržela opět 14 mil. Kč. Na tuto spolupráci bychom rádi navázali i podporou pro rok letošní,“ říká náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka