Kraj podpoří technické vzdělávání

Rada schválila vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2022“. Program je financován z krajského rozpočtu a je na něj alokován jeden milion korun.

weby uniweb

„Cílem dotačního programu je zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů formou poskytnutí neinvestičních finančních prostředků středním školám, které vyučují technické obory a zvýšit jejich motivaci k větší prezentaci technických oborů a získávání žáků ze základních škol,“ říká radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Plzeňský kraj tak pokračuje ve své v nově nastavené filosofii zaměřit se s propagací technického vzdělávání nejen na střední, ale zejména na základní školy, v nichž je třeba podnítit zájem dětí i rodičů o technické obory. Velkým zaměstnavatelům v kraji chybějí zejména technické profese zaměřené na manuální zručnost -  mechatronici, elektromechanici, strojní zámečníci, svářeči a lakýrníci. Volných pracovních pozic lze u nich počítat řádově na stovky míst.

„Žádost o příspěvek Plzeňského kraje na své projekty ke zvýšení zájmu o technické obory proto mohou žádat školy, které jsou vhodným způsobem vybaveny technickým zázemím, a jsou schopny poskytnout žákům II. stupně základních škol přípravu pro studium technických oborů na středních školách v našem kraji,“ upřesňuje Vladimír Kroc.

Škola musí aktivně pracovat se žáky základních škol v následujících činnostech: elektrotechnických, stavebních, zpracování kovových materiálů, zpracování dřeva, programování a robotizace v technických oborech vzdělávání, zemědělství, technické semináře. Žadatel o příspěvek kraje musí garantovat trvání práce se žáky minimálně 2 hodiny týdně po dobu 2 měsíců, tzn., že musí proběhnout nejméně 8 setkání. To platí i pro technické semináře. Minimální počet žáků ve skupině jsou 4 žáci.

Žádosti musí být podány do 6. 9. 2022 a to výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese: http://dodate.plzensky-kraj.cz/.


NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Velikáni filmové hudby

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
uniweb weby