Zemědělce z regionu podpoří šest milionů

Rada kraje schválila vyhlášení dotačního titulu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2023. Účelem programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v příštím roce.

potisk adapt print

Titul zahrnuje dvě oblasti – dotační tituly, a to investice do nemovitostí pro prvovýrobu a dále investice do technologií pro zhodnocení prvovýroby. Předpokládaný objem finančních prostředků pro tento program je 6 mil. Kč.

DT Investice do nemovitostí pro prvovýrobu je určen na nákup, výstavbu a rekonstrukci nemovitostí, které slouží zemědělské prvovýrobě. DT Investice do technologií pro zhodnocení prvovýroby zahrnuje nákup a instalace nové technologie spojené s nemovitostmi, které slouží pro zhodnocení vlastní produkce prvovýroby dále určené k přímému prodeji. „Investice musí cílit na celkové zlepšení výkonnosti zemědělského podniku, zlepšení podmínek pro zvířata a celkového prostředí, nebo například obnovení potenciálu produkce tam, kde došlo k poškození přírodními pohromami, škůdci, chorobami zvířat. Naopak nelze dotaci využít na pokrytí nákladů na mzdy, dopravu, projektovou přípravu projektu, stavební či technický dozor nebo nákup nářadí a materiálu nevyužitého přímo na realizaci projektu samotného,“ říká náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard. Podávání žádostí bude probíhat od 20. 3. 2023 – 10. 4. 2023.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
uniweb weby