Kraj rozdá miliony na kulturu a památky

Plzeňský kraj v příštím roce opět vyhlásí dotační programy na podporu kultury a rozvoj památkové péče v kraji. Na oba programy je v rozpočtu kraje vyčleněno 21,2 milionů korun.


Plzeňský kraj v příštím roce opět vyhlásí dotační programy na podporu kultury a rozvoj památkové péče v kraji. Na oba programy je v rozpočtu kraje vyčleněno 21,2 milionů korun.

Granty v oblasti kultury budou stejně jako v letošním roce rozdělovány pro jednotlivé oblasti - divadlo, hudba a tanec, výtvarné umění, literatura, audiovize a kulturní dědictví. Jedinou významnější faktickou změnou je rozšíření tematických okruhů v rámci předmětu podpory jednak o okruh tzv. průřezových a přesahujících projektů (v rámci tohoto okruhu by měly podávány žádosti na komplexní projekty integrující více uměleckých druhů a žánrů), a dále o okruh „Rok 2008 – rok oslav výročí Karla Klostermanna“.
Plzeňský kraj se dlouhodobě snaží komplexně podporovat kulturu v jejích rozmanitých podobách a formách. Zkušenosti ukazují, že grantová forma podpory je v kultuře považována za velmi efektivní.

Pro oblast památkové péče se i v roce 2007 vyhlašují dva dotační programy - "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" a "Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje", v jejich rámci kraj rozdělí 19 miliónů korun.
Cílem dotačního programu "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" je efektivně přispívat při obnově kulturních památek Plzeňského kraje a k zachování jejich kulturně historického charakteru. Peníze bude možno využít na stavební a restaurátorské práce přímo související se zachováním a obnovou nemovité kulturní památky, na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - umělecko řemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru, ale také na podporu průzkumů k hlubšímu poznání historické hodnoty a ochrany památkových objektů či na podporu prezentace památkového fondu na území kraje, včetně osvětových aktivit.
Druhý program "Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje" je určen na podporu obnovy a rehabilitace staveb či jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón a staveb drobné architektury, které nejsou prohlášeny za kulturní památky. Zájemci mohou žádat o prostředky na stavební a umělecko řemeslné práce související přímo se zmíněnými stavbami.

Veškeré informace a podmínky pro získání prostředků z těchto datačních programů kraje budou zveřejněny v nejbližší době na portálu Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz.


Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
22.12.2006 19:430 +
 
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq