Kraj schválil dotace pro mládež a do tělovýchovy

Rada Plzeňského kraje schválila pro rok 2023 vyhlášení sedmi dotačních titulů zaměřených na podporu mládeže a pravidla pro podávání žádostí o dotaci.

potisk adapt print

 Jde o programy: ‚Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2023‘; ‚Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2023‘; Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v PK v roce 2023‘; Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2023‘; ‚Nadání 2023‘; ‚Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v roce 2023‘ a ‚Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2023‘. „V krajském rozpočtu pro rok 2023 bude pro tento účel připraveno k rozdělení úspěšným žadatelům téměř 8,8 milionu korun,“ upozornil náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc. Informace o vyhlášených dotačních titulech včetně termínů přijímání žádostí budou zveřejněny na krajských webových stránkách v sekci eDotace.

Dotační programy v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2023

Rada schválila na podporu tělovýchovy a sportu v příštím roce dva dotační tituly ‚Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2023‘ a ‚Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2023‘, včetně pravidel pro žadatele o dotaci. „Na tyto dotační tituly je v návrhu krajského rozpočtu na příští rok vyčleněno 60,6 milionů korun, z toho půjde 30,6 milionu korun na podporu výkonnostního sportu a 30 milionů na modernizaci vybudování a modernizaci sportovišť,“ upřesnil náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc. K vyhlášení dotačních programů v oblasti tělovýchovy a sportu dojde k datu 7. 12. 2022 a žádosti o dotaci budou moci být podávány do 5. 2. 2023. Informace o vyhlášených dotačních titulech budou zveřejněny na krajských webových stránkách v sekci eDotace.


NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Eastwood Symphonic

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby