Kraj uvažuje o jiné formě spolupráce s filmovou kanceláří

Rada kraje schválila smlouvu na předmět plnění „Služby filmové kanceláře pro Plzeňský kraj“ uzavřenou se zapsaným spolkem Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj, z.s..

Jarní servisní akce AUTO CB

A uložila radnímu pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu tuto smlouvu podepsat.

Filmová kancelář je osvědčeným nástrojem podpory kulturního dění a cestovního ruchu v kraji, spolupracuje jako odborný poradce v rámci hodnocení žádostí o dotace z Programu podpory audiovizuálních děl, který vyhlašuje Plzeňský kraj. Aktuálně byly služby filmové kanceláře Plzeňskému kraji poskytovány na základě dvouleté smlouvy, jejíž platnost skončí 31. 3. 2024. „Nyní je potřeba pokrýt požadované služby do konce letošního roku,“ uvedl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka a upřesnil, že jde o finanční prostředky v max. výši 400 500 Kč.

Jak dále radní L. Picka naznačil, od roku 2025 se s ohledem na vyvíjející se praxi v ostatních krajích zvažuje jiná forma spolupráce. Probíhají jednání o možném přistoupení Plzeňského kraje jako člena spolku Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj, z. s.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka