Kraj vyhlašuje dotace na vodu - infrastrukturu i její zadržení v krajině

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2021 formou účelové dotace je určen na podporu výstavby vodních děl určených ke sběru a čištění odpadních vod.

SEO UNIWEB

A také na zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména pro veřejnou potřebu. Celkem bude rozděleno 78,4 milionu korun. Dotační program bude vyhlášen do 28. 1. 2021, příjem žádostí bude probíhat od 1. 3. do 31. 3. 2021, do 14:00 hod.

Vyhlášení dotačního programu Retence vody 2021
Účelem dotačního programu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na udržení vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora je určena na náklady na realizaci projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu, schopnost udržení vody v zemědělské půdě a srážkových vod z nepropustných ploch v zastavěných územích obcí.
Předmětem dotace jsou zejména náklady na realizaci projektů, primárně zaměřených na zlepšení míry retence vody ve volné krajině, nebo v zastavěných územích obcí. Celkem budou rozděleny 2 mil. Kč. Dotační program bude vyhlášen do 1. 3. 2021. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2021.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
gif auto cb 2021

Hlavní zprávy

 

auto cb gif 2021
seo uniweb