Kraj vyhlašuje soutěž o Vesnici roku 2017. Jaké jsou změny?

Rada Plzeňského kraje vzala na vědomí informaci o vyhlášení soutěže Vesnice roku 2017.

SEO UNIWEB

Radní také schválili následující:

• Změnu názvu ocenění z „Druhé místo“ v krajském kole soutěže na „Cena hejtmana Plzeňského kraje“
• Změnu názvu ocenění z „Třetí místo“ v krajském kole soutěže na „Cena Rady Plzeňského kraje“
• Poskytnutí finančních prostředků ve výši 395 tisíc korun obcím oceněným v krajském kole soutěže:
a) obec oceněná Zlatou stuhou – vítěz krajského kola: 100 tisíc korun
b) obce oceněné Modrou, Bílou, Oranžovou a Zelenou stuhou: za každou stuhu
     30 tisíc korun, celkem 120 tisíc korun
c) obec, která získá Cenu hejtmana Plzeňského kraje: 60 tisíc korun
d) obec, která získá Cenu Rady Plzeňského kraje: 45 tisíc korun
e) obec, která získá Diplom za moderní knihovnické a informační služby: 10 tisíc korun
f) obec, která získá Diplom za vzorné vedení kroniky: 10 tisíc korun
g) obec, která získá Cenu naděje pro živý venkov: 10 tisíc korun
h) obce, které získají Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova – tři kategorie
     oceňovaných staveb: za každé toto ocenění 10 tis. Kč, celkem 30 tisíc korun
i) obec, která získá Fulínovu cenu: 10 tisíc korun

Dne 7. března 2017 byl vyhlášen 23. ročník soutěže Vesnice roku. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Pro krajská kola jsou spoluvyhlašovatelem soutěže příslušné kraje.
Cílem soutěže je vyzdvihnout a podpořit aktivity obcí, jejich představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat své okolí, ale také rozvíjí místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Obce musí uhradit registrační poplatek, který je stanoven ve výši 2 Kč za jednoho občana přihlášené obce.
Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejdříve hodnoceny v krajském kole na základě předem stanovených podmínek soutěže. Podklady pro hodnocení získává hodnotitelská komise zejména z prezentace obce, z rozhovorů se zástupci obce, z prohlídky obce a z materiálů, které obec předloží jako součást přihlášky.weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
SZO

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb