Kraj začíná rozdělovat ochranné pomůcky, další očekává

Plzeňskému kraji dorazily roušky a respirátory pro zdravotnická zařízení a ambulantní lékaře (v noci z neděle na pondělí).


 Další zásilky jsou přislíbeny od ministerstva vnitra v druhé polovině týdne. V úterý se začnou ochranné pomůcky rozdělovat.

„Kraj obdržel zásilku 158 000 ks jednorázových roušek a 32 000 respirátorů FFP2, které budou rozděleny všem skupinám zdravotníků během dnešního a zítřejšího dne prostřednictvím distribučních míst. Od ministerstva zdravotnictví jsme také obdrželi metodiku, jakým způsobem by měly být ochranné pomůcky rozdělovány a které profese mají být nejvíc chráněny,“ říká hejtman kraje Josef Bernard. Ten spolu s ostatními hejtmany a ministrem vnitra absolvoval v pondělí v podvečer telekonferenci, kde byly přislíbeny další ochranné prostředky, které by měly dorazit v druhé polovině týdne. Jedná se o respirátory, rukavice a ochranné obleky.

Kraj stále řeší také objednávky dalších ochranných prostředků, včetně respirátorů té nejvyšší kategorie. Objednány jsou ochranné pokrývky hlavy, pláště, štíty a brýle. Podařilo se zajistit dostatečné dodávky desinfekce, která v následujících dnech dorazí v množství 112 tisíc litrů od ministerstva životního prostředí.

V pobytových zařízeních sociální péče se dosud podařilo zajistit roušky pro všechny zaměstnance a velkou část klientů. Do středy budou mít roušky k dispozici také všichni klienti těchto zařízení v kraji.

Stále probíhá výroba roušek na dvou pracovištích škol (ISŠ Plzeň, pracoviště Křimická a Střední škola živnostenská Planá a práce dobrovolníků z domova, nově i zaměstnanců Plzeňského kraje. Nově se začaly šít dětské roušky pro mateřské školy a dětské domovy. Fungují tři sběrná místa, na krajském úřadě v recepci, na chodbě pracoviště Křimická 3 a v IŠSŽ Planá. Kraj nabízí i distribuci látek domů a svoz hotových roušek.

Roušky vyrobené během pondělí 23. 3. 2020 ve SŠ živnostenské a dobrovolníky v Plané v počtu 1 245 ks byly předány Nemocnici Svatá Anna (100), DPS Planá (70), dětskému domovu Planá (50), psychiatrickému centru Přerov, pobočka Planá (75 ks), firmě Stravbyt (25 ks - vaří pro sv. Annu, FN Plzeň, nemocnice Klatovy a Strakonice), Záchranka Planá (20 ks), Lidl Planá Tachov (25 ks), zaměstnanci 30 ks, Plzeňskému kraji předáno 800 ks k rozdělení pro Nemocnici následné péče LDN Horažďovice a pro Diecézní charitu Plzeň. Na výrobě se podílí 25 zaměstnanců (50%) a 4 studenti a 4 dobrovolníci.

ISŠ živnostenská Plzeň zajišťuje roušky pro MŠ určené k zajištěné péče o děti a mládež, pro Zdravotnickou záchrannou službu, pro zaměstnance PK, kteří jsou na pracovišti a dětské domovy. Dnes předali 300 vyrobených roušek, které budou předány pracovníkům sociálních služeb.

Pomoc je organizována také v rámci Krajského úřadu Plzeňského kraje. Ve volných chvílích ušilo 35 zaměstnanců krajského úřadu cca 120 ks roušek, které se předají školským poradenským zařízením Plzeňského kraje a dalších cca 100 ks ušitých roušek bylo předáno pro sociální zařízení.

„Ve většině našich škol je zajištěn kontakt žáků s učiteli, probíhají konzultace, mnohde i dálkové vzdělávání. Školám byl zaslán pokyn ke klasifikaci žáků. Připravujeme také sdílené streamové vyučování pro žáky středních škol,“ dodává náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová. 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024