Kraj zadává zakázku na atletický tunel metodou Design & Build

První předběžnou tržní konzultaci (PTK) v kraji ke stavební zakázce zadávané metodou Design & Build s názvem Atletický tunel zorganizoval Centrální nákup Plzeňského kraje (CNPK).

Cílená propagace v Plzni

CNPK si vybral pro vzájemnou spolupráci při přípravě zadávacího řízení renomovanou advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, která má dlouholeté zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek a také se specializuje na zadávání veřejných zakázek metodou Design & Build. Zmíněné PTK se zúčastnilo celkem pět velkých předních stavebních firem, mezi které patří Metrostav, a.s., EUROVIA a.s., SWITELSKY stavební s.r.o., SMP CZ a.s. a OHL ŽS, a.s.

„Celkově můžeme hodnotit předběžnou tržní konzultaci jako velmi úspěšnou a nyní budeme čekat na vyplněný dotazník od potencionálních dodavatelů. V této chvíli mohu říci, že jsme spokojeni s výsledkem a také se všemi vytěženými informacemi od účastníků konzultace, které nám velmi pomohou při nastavení zadávacích podmínek v zadávacím řízení,“  říká ředitelka Centrálního nákupu Jana Dubcová.

Metoda Design & Build přináší pro zadavatele mnoho výhod, a to zejména přenesení odpovědnosti za přípravu projektové dokumentace a její naplnění a celkovou kvalitu provedení stavby částečně nebo zcela na zhotovitele. Při realizaci projektů Design & Build jsou zvýšená rizika přenesena na zhotovitele.
„Oceňuji přínos předběžné tržní konzultace a využití metody Design & Build v této stavební zakázce,“ dodává náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

Hlavním cílem této konzultace bylo informovat potencionální dodavatele o záměrech zadavatele realizovat novostavbu atletického tunelu. Informovat o veškerých doposud známých předpokládaných zadávacích podmínkách a požadavcích na realizaci projektu a dostupných podkladových materiálech na realizaci projektu.
Dalším cílem bylo připravit zadávací podmínky pro realizaci novostavby atletického tunelu se zázemím. Diskutovat vybrané zadávací podmínky, aby umožnily soutěž mezi dostatečně širokým spektrem dodavatelů způsobilých a schopných předmět řádně a včas realizovat.

Na základě získaných informací od potencionálních dodavatelů dojde k vymezení zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Při využití institutu PTK musí být dodržovány zákonné zásady, a to transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a zákaz diskriminace.

Atletický tunel bude vybudován v prostoru mezi stávajícím atletickým stadionem města Plzně a areálem SOUE na Skvrňanech. Na jeho realizaci schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje maximální částku 120 000 000 korun. Předpokládá se, že zadávací řízení bude vypsáno v průběhu podzimu 2020.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 17.08.2020 08:090 +
 
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka