Krajské nemocnice se začínají vracet k běžnému provozu

Nemocnice začínají poskytovat péči i pacientům se zdravotními potížemi, jejichž léčbu či ošetření bylo možné dočasně posunout.


Neakutní nebo plánované hospitalizace, operace či vyšetření obnovuje od pondělí 20. dubna jako první Rokycanská nemocnice a postupně se budou přidávat i Stodská, Domažlická a počátkem května i Klatovská nemocnice. S obnovou plánované operativy se opět zvýší i spotřeba krve.

„Na Rokycansku je v našem kraji nejnižší počet pozitivně testovaných na nákazu koronavirem. Proto se Rokycanská nemocnice může vrátit k běžnému provozu relativně rychle,“ říká šéf krajských nemocnic Marek Kýhos. Naopak nejvyšší nárůst nemocných je v posledních dnech na Klatovsku a situace se tam zřejmě bude ještě několik dnů zhoršovat. „A protože se specializovanými pracovišti se jedná o druhou největší nemocnici v kraji, kde by případná nákaza mezi personálem mohla omezit dostupnost nezastupitelné péče v relativně velkém regionu, budeme v Klatovech rozvolňovat současná opatření pomaleji,“ vysvětlil Marek Kýhos s tím, že se ale restart neakutní péče může v závislosti na nákaze dále měnit ve všech nemocnicích.

Opatření

I po obnově neakutní péče zůstanou v platnosti mnohá hygienicko-epidemiologická opatření. Například:
triáž pacientů před nemocnicemi, omezování frekvence pacientů, aby se minimalizovalo jejich střetávání v čekárnách nebo při rehabilitačních procedurách, vyšetření na nákazu u každého operovaného pacienta  - v případě plánovaných operací nebudou operováni pozitivně testovaní pacienti, pokud není nezbytná osobní návštěva, doporučuje se řešit zdravotní potíže telefonicky,pokud to není pro ošetření či vyšetření nezbytně nutné, bude personál minimalizovat přímý kontakt s pacientem, používání adekvátních orchranných pomůcek

Provoz ambulancí

Ambulance ošetřovaly pouze pacienty s akutními zdravotními potížemi. Neakutní např. chroničtí pacienti, kontroly, konzultace opět od …
•Rokycany
– 20. dubna
•Stod a Domažlice
– 22. dubna
•Klatovy
– v průběhu příštího týdne
•doporučuje se předem se telefonicky domluvit, nebo kde je to nutné, objednat

Rehabilitace

Rehabilitační oddělení ošetřovala po dobu hlavních epidemiologických opatření výhradně hospitalizované pacienty. Ambulantní terapie byly pozastavené. V nemocnicích se bude ambulantní rehabilitace obnovovat pozvolna (snížená kapacita, ne všechny procedury) od …
•Rokycany
- 20. dubna
•Stod
– 27. dubna
•Domažlice
– 4. května
•Klatovy
– na počátku května
•nutné objednání – pacienty buď odvolává personál, nebo se mohou sami připomenout a objednat

Plánované operace

Chirurgické obory (chirurgie, gynekologie, ortopedie a další) prováděly pouze akutní neodkladné operace, při nichž by prodlením docházelo ke zhoršení zdravotního stavu. Odložené plánované operace se začnou provádět postupně od menších operací a to od …
•Rokycany
– 21. dubna
•Stod
- v průběhu příštího týdne
•Domažlice
– 24. dubna
•Klatovy
– v první polovině května
•pacienti, kterým byl zákrok odložen, budou kontaktováni přímo nemocnicí – nemusejí volat

Dárci krve

S postupným restartem odkladné péče a s tím spojenou plánovou operativou se zvýší oproti současnosti spotřeba krve. „Vyzýváme proto dárce, kteří chodí darovat do Rokycan nebo do Klatov nebo na výjezdové odběry transfuzního pracoviště Klatovské nemocnice a cítí se být zdraví, aby opět darovali krev v obvyklé frekvenci. Samozřejmě všem, kteří darovali krev i v těch předchozích dnech, nesmírně děkujeme,“ dodává Marek Kýhos.
•Rokycany
– rokycany.nemocnicepk.cz/krev/
•Klatovy
+ výjezdový způsob – klatovy.nemocnicepk.cz/krev/


Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dotace na elektormobilitu

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq