Krajští zastupitelé schválili předfinancování okruhu Plzně

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo předfinancování výdajů projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“.

Prodej hovězího masa od farmáře

A to až do výše jeho předpokládaných celkových nákladů. Dále schválilo kofinancování výdajů projektu z rozpočtu kraje dle podmínek 70. výzvy (10 % způsobilých výdajů a ve výši 100 % nezpůsobilých výdajů projektu, u nichž došlo v důsledku navýšení skutečných nákladů dle výsledku zakázky k nárůstu), kdy celkové předpokládané náklady spolu s rezervou činí 1,941 mld. korun.

Zastupitelstvo schválilo také navýšení celkové maximální částky NFV (návratné finanční výpomoci) o částku 141 mil. na 1,941 mld., určené na předfinancování výdajů souvisejících s realizací projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“, realizovaného organizací Správa a údržba silnic z Integrovaného regionálního operačního programu se lhůtou vrácení takto poskytnutých prostředků do 31. 12. 2023.

Roky plánovaná a připravovaná stavba druhé části západního okruhuPlzně se má rozjet ještě v dubnu. Jde o tři a půl kilometru dlouhou silnici, která spojí městskou část Křimice se Severním Předměstím Plzně. Nová komunikace naváže na první část okruhu, která spojuje průmyslovou zónu Borská pole a Křimice. Po dokončení odvede z centra města, hlavně z Klatovské a Karlovarské třídy, až 25 procent automobiůl. Hotovo má být podle Mladé fronty Dnes za 34 měsíců, tedy v první polovině roku 2023.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby