Krajští zastupitelé schválili předfinancování okruhu Plzně

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo předfinancování výdajů projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“.

weby uniweb

A to až do výše jeho předpokládaných celkových nákladů. Dále schválilo kofinancování výdajů projektu z rozpočtu kraje dle podmínek 70. výzvy (10 % způsobilých výdajů a ve výši 100 % nezpůsobilých výdajů projektu, u nichž došlo v důsledku navýšení skutečných nákladů dle výsledku zakázky k nárůstu), kdy celkové předpokládané náklady spolu s rezervou činí 1,941 mld. korun.

Zastupitelstvo schválilo také navýšení celkové maximální částky NFV (návratné finanční výpomoci) o částku 141 mil. na 1,941 mld., určené na předfinancování výdajů souvisejících s realizací projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“, realizovaného organizací Správa a údržba silnic z Integrovaného regionálního operačního programu se lhůtou vrácení takto poskytnutých prostředků do 31. 12. 2023.

Roky plánovaná a připravovaná stavba druhé části západního okruhuPlzně se má rozjet ještě v dubnu. Jde o tři a půl kilometru dlouhou silnici, která spojí městskou část Křimice se Severním Předměstím Plzně. Nová komunikace naváže na první část okruhu, která spojuje průmyslovou zónu Borská pole a Křimice. Po dokončení odvede z centra města, hlavně z Klatovské a Karlovarské třídy, až 25 procent automobiůl. Hotovo má být podle Mladé fronty Dnes za 34 měsíců, tedy v první polovině roku 2023.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Víte za co platíte AUTO CB

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby