Lesy města Rokycan pokračovaly v rekordním zalesňování

Lesy města Rokycan hospodaří s 3 650 hektary lesa. V loňském roce společnost provedla rekordní zalesnění v historii společnosti, zalesnila 90 hektarů ploch.


Nadále probíhala také těžba dřeva, téměř výhradně způsobena kůrovcem, která byla v roce 2023 nižší oproti letům předchozím. Rokycanští lesníci v loňském roce poprvé využili satelitní snímání kůrovce, a to na jaře a na podzim.

„Rok 2023 byl bohužel stejně jako v předchozích letech ve znamení likvidace kůrovcových a větrných kalamit. Nebylo proto možné se řídit hospodářským plánem v těžebních úkolech. Ze zákona bylo nutné zpracovat veškerou kůrovcovou a větrnou kalamitu. Neprováděli jsme žádné další úkoly ani v mýtních, ani v probírkových těžbách. Díky vysoké těžbě došlo následně také k navýšení pěstebních úkolů,“ vysvětlil Stanislav Suda, jednatel společnosti Lesy města Rokycan, a doplnil: „Obrat za loňský rok byl ve výši 96,86 milionu korun, náklady byly 82,52 milionu korun a zisk před zdaněním činil 14 milionů korun. Vloni jsme obdrželi dotace ve výši 10 milionů korun.“

„Rekordní bylo zalesňování všech volných ploch o výměře téměř 90 hektarů, kdy běžný roční plán je 25 až 30 hektarů. V roce předchozím jsme zalesnili na 65 hektarů. Z velké části bylo nutné zalesnění melioračními a listnatými dřevinami v počtu 395 tisíc kusů (nejvíce dubu letního a zimního), z čehož vyplynula nutnost dokoupení značného množství sadebního materiálu za 3,8 milionu korun. V následujících letech, pokud budeme bez větších kalamit, jsme schopni být soběstační v sadebním materiálu asi na 80 procent. Vysázeno bylo na 240 tisíc kusů dřevin, nejvíce smrku ztepilého (115 tisíc kusů) a borovice lesní (71 tisíc kusů). Značné úsilí jsme museli vynaložit také na následnou péči, tedy ožinování proti buřeni, nátěr sazenic proti klikorohu a zvěři, nutnost oplotit listnaté dřeviny. To bude nutné provádět dalších pět let až do zajištění kultury,“ uvedl k zalesňování Stanislav Suda.

„Za loňský rok jsme vytěžili 32 999 kubíků dřeva, v roce předchozím to bylo 50 tisíc kubíků dřeva a díky tomu měla společnost obrat za rok 2022 téměř sto milionů korun. Loňská těžba byla podřízena zejména kůrovcovým těžbám (10 tisíc kubíků dřeva). Z vývoje kůrovcových těžeb se dá soudit, že Rokycany jsou již za gradací kůrovcové kalamity. Po letech 2020 a 2021 je již patrný pokles vytěženého dřeva napadeného kůrovcem. Nahodilá mýtní těžba z důvodu větru tvořila téměř 10 tisíc kubíků dřeva. Těžby byly prováděny z poloviny harvestory a vyvážecími soupravami a z poloviny motorovými pilami a malými traktory. Snažíme se dbát na to, aby jednotlivé těžební metody byly vhodně zvoleny s ohledem na specifika jednotlivých pracovišť a co nejméně narušili okolní ekosystém. Vzhledem k vysokému množství nahodilých těžeb bylo nutné zajistit vyšší počet pracovních sil pro těžbu a přibližování. Zajištění dostatečných kapacit pro těžební činnost bylo klíčové pro zvládnutí kůrovcových těžeb. Letošní těžba bude záviset především na kůrovci,“ řekl k těžbě Václav Blecha, jednatel společnosti Lesy města Rokycan.

V roce 2024 počítají Lesy města Rokycan s těžbou 18 600 kubíků dřeva a tržbami ve výši 25,5 milionu korun. Zalesnit chtějí 19,63 hektaru holin.

Vyšší kalamitní těžba i následné přibližování a odvoz dřeva zapříčinily poškození cest v lesích města. Na opravy a údržbu byly proinvestovány tři miliony korun. Více než půl milionu korun bylo investováno do zřízení nových retenčních nádrží na polesí Čilina a Žďár. Nové tůně budou představeny veřejnosti při akci Žďárské studánky a pozitivně jsou hodnoceny Odborem životního prostředí Plzeňského kraje.

Občané si mohou každoročně zakoupit vánoční strom z lesů města. Na Vánoce 2023 mělo strom z okolí Rokycan více než tisíc domácností.

Lesy města Rokycan využily poprvé v červenci 2023 k mapování kůrovce satelitní snímání. To odhalilo 30 nových ohnisek a 70 míst k prověření na 3650 hektarech lesa, se kterými městští lesníci hospodaří. Dne 27. září 2023 si lesníci nechali nasnímat podruhé městské lesy v okolí Rokycan. To odhalilo pouze šest nových ohnisek kůrovce, se kterými lesníci již pracovali, a 15 míst k prověření. Za ohnisko rokycanští odborníci na lesy považují napadené už tři stromy a více. Předností satelitního snímání je odhalení kůrovce v samotném počátku, kdy není viditelný ze země.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 06.03.2024 17:0512 +
 
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq