Masné krámy zvou na výstavu Sobě ke cti, umění ke slávě

V Západočeské galerii v Plzni je od konce října otevřena nová výstava: Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960.

SEO UNIWEB

Výstava připomene jména barokních šlechtických sběratelů, často vázaných k západním Čechám (Černínové, Lažanští, Šternberkové, Lobkovicové), dále milovníky umění z měšťanských kruhů 19. století a rovněž slavné sběratele spojené především s moderním uměním, jakými byli Vincenc Kramář, Emanuel Hloupý, František Čeřovský či Václav Butta.

Výstava představuje známé i méně známé soukromé historické umělecké sbírky vzniklé na našem území, jejich majitele, zaměření, stejně jako jejich následné osudy. „Výstava připomíná jména barokních šlechtických sběratelů, často vázaných k západním
Čechám (Černínové), dále milovníky umění z měšťanských kruhů 19. století a rovněž slavné sběratele spojené s moderním uměním, jakými byli Vincenc Kramář, Emanuel Hloupý, František Čeřovský či Josef Sudek," uvedla spoluautorka výstavy Marcela Rusinko ze Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Výstava propojuje čtyři staletí umělecké tvorby, díla starých mistrů českého i zahraničního původu (Petr Brandl, Sebastiano Ricci, Tilman Riemenschneider) jsou na ní konfrontována s uměním 19. století a české moderny (Arnold Böcklin, Antonín Mánes, Antonín Slavíček, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka). Návštěvník uvidí renesanční skvosty ze sbírky Jana II. z Lichtenštejna stejně jako díla českého kubismu ze sbírky Vincence Kramáře. „Postupně se proměňující role veřejných muzeí umění v dnešním virtuálním světě znovu vyvolává otázku po jejich podstatě. Nepřímo vyzývá k návratu k samotným jejich pramenům, generace budovaným fondům originálních a jedinečných uměleckých děl. Přestože kvalitativní jádro většiny veřejných kolekcí dodnes, i po vlně restitucí, tvoří zlomky původně soukromých uměleckých sbírek, u řady známých a vystavovaných prací paradoxně zůstává jejich bohatá a často velmi dramatická provenienční historie zcela neznámá," doplňuje druhý z autorů výstavy, Vít Vlnas z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Dynamické a zpravidla ne zcela dobrovolné převody uměleckého majetku v průběhu posledního staletí na našem území, dlouholetý systematický společensko-politický tlak usilující o „vymazávání“ vazeb na původní majitele cenností, ale i zájmy současného uměleckého obchodu poněkud odsunují do pozadí otázku, co nám fragmenty dříve zpravidla soukromých kolekcí či
životního odkazu svých autorů říkají o době, v níž vznikaly.

Expozice zahrnuje více než 120 uměleckých děl – obrazů, plastik, kreseb i uměleckého řemesla od 22 zapůjčitelů z celé republiky. Autory výstavy jsou Marcela Rusinko a Vít Vlnas. Kurátorkou za ZČG je Eva Bendová. K výstavě vychází ve spolupráci s nakladatelstvím B&P Publishing doprovodná publikace s příspěvky více než dvanácti autorů; jejími editory jsou Marcela Rusinko a Vít Vlnas.

Vystavená díla pocházejí ze sbírek:
Galerie Klatovy / Klenová, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění v Ostravě,
Historické muzeum Národního muzea, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Královská
kanonie premonstrátů na Strahově, Moravská galerie v Brně, Muzeum Vysočiny Třebíč, Národní
památkový ústav – Územní památková správa v Českých Budějovicích / Územní památková
správa v Kroměříži / Územní památková správa na Sychrově, Oblastní galerie Liberec, Památník
národního písemnictví, Retro Gallery, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích,
Slezské zemské muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Východočeská galerie
v Pardubicích, Západočeské muzeum v Plzni a soukromých sbírek.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentované prohlídky
12. 11. 2019 -17 h Vít Vlnas
6. 2. 2020 -17 h Marcela Rusinko
Přednášky

15. 1. 2020 - 17 h Cesta do hlubin sběratelovy duše – dva příklady (Lubomír Slavíček)
21. 1. 2020 - 17 h Paridův soud – obraz ve sbírkách ZČG (Roman Musil)
26. 1. 2020 - 14 h „Sobě ke cti, umění ke slávě“ v poezii a próze
(Ohlasy západočeských a německých spisovatelů na díla z výstavy)
12. 2. 2020 - 17 h Sbírková činnost v ZČG (Jana Potužáková)
19. 2. 2020 - 17 h Sběratelství umění na Manětínsku (Vladimír Lažanský)
Dětské dílny

9. 11. 2019 -10–15 h Člověk a umění (fotoworkshop pro dospělé s manželi Kocourkovými)
13. 11. 2019 -16–18 h Příběh obrazů ze zámku (zážitková dílna pro rodiče s dětmi)
11. 1. 2020 -14–17 h Tvůrčí dílna pro děti od 6 do 15 let k aktuálním výstavám

Rezervace a informace: Patricie Císlerová, cislerova@zpc-galerie.cz, 377 908 536.
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň

Sobě ke cti, umění ke slávě
Sbírky a sběratelé 1800–1960
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
25. 10. 2019 – 23. 2. 2020

Fotogalerie
weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
auto cb fabia ihned k odběru

Hlavní zprávy

 

auto cb restart
seo uniweb