Město Plzeň vyhlásilo jednoleté granty na příští rok

Radní města Plzně na svém zasedání v pondělí 7. listopadu schválili vyhlášení Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2023.

weby na míru UNIWEB

O finanční částku mohou žádat různé neziskové organizace na podporu své kontinuální, zejména spolkové činnosti, nebo na konkrétní kulturní projekty a produkce. Získat mohou až 300 tisíc korun. 

„Cíl těchto jednoletých grantů je jasný – podpořit co nejširší spektrum uměleckých, především nekomerčních, aktivit a zajistit tak různorodost kulturní nabídky v Plzni i podporu celoroční umělecké a kulturní činnosti,“ uvedla radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková a připomněla, že propracovaný systém finanční podpory kultury v Plzni zejména pro neziskové organizace a nekomerční kulturní aktivity funguje už čtvrt století.

Jednoletý dotační grant je rozdělen do dvou částí. První z nich je podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké činnosti. V ní mohou žádat organizace, které prokazatelně nejméně po dobu jednoho roku před podáním žádosti prokazatelně provozují kontinuální, zejména spolkovou činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů Plzně. Druhou oblastí je podpora uměleckých a kulturních projektů. Zde se rozumí konkrétní kulturní akce pořádané na území města jedním konkrétním žadatelem, ať již jde o tradiční akce či inovativní projekty. Žádat mohou také jednotlivci nebo spolky se sídlem na území města, kteří svou činností Plzeň reprezentují v České republice v rámci festivalů, koncertů, soutěží a dalších přehlídek celostátního charakteru. Minimální přidělená dotace činí 20 tisíc korun, maximální 300 tisíc.

„Pro žadatele o dotaci připravujeme na prosinec tohoto roku seminář, v němž se seznámí s vyhlášeným dotačním programem, postupem při vyplňování žádosti i informace o eliminaci rizik porušení rozpočtové kázně při případném přidělení dotace a jejím čerpáním včetně seznámení s aplikací eDotace (dotace.plzen.eu), jejímž prostřednictvím se žádost o dotaci podává,“ upozornila Eliška Bartáková. 


NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Škoda Fabia Combi - poslední šance 2023

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
uniweb weby