Město Plzeň vytvořilo podmínky pro záchytné parkoviště v Kotkově ulici

Vybudování záchytného parkoviště v Kotkově ulici připravuje Správa veřejného statku města Plzně v souladu se schváleným rozpočtem města Plzně na rok 2017.

SEO UNIWEB

Kvůli tomu bude nutné od jara 2017 omezit prostor sloužící dosud pro odstavování autobusů, které obsluhují Centrální autobusové nádraží (CAN) v Husově ulici. Náhradní plochy pro odstav autobusů jsou k dispozici podél Domažlické ulice v místě, kde bylo autobusové nádraží do 80. let minulého století. 

Rada města Plzně schválila uzavření nové nájemní smlouvy s ČSAD autobusy Plzeň na provozování Centrálního autobusového nádraží na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Naopak u nájemní smlouvy na odstavné plochy smlouvu uzavře jen na dobu určitou. 

„Vzhledem k požadavku vedení Městského obvodu Plzeň 3 na rozšíření parkovacích ploch západně od centra města bude ze strany Správy veřejného statku města Plzně vybrán zhotovitel, který by měl na jaře 2017 zahájit stavbu záchytného parkoviště v Kotkově ulici na městských pozemcích, které dosud slouží jako odstavná plocha pro autobusy. Vznikne téměř 240 parkovacích stání, jež budou sloužit k parkování pro individuální automobilovou dopravu západně od Klatovské třídy. Aby město mohlo v roce 2017 záchytné parkoviště vybudovat, schválila dnes Rada města Plzně, že na stávající odstavné plochy, které má nyní pronajaty společnost ČSAD autobusy Plzeň pro odstavování autobusů, bude uzavřena nájemní smlouva pouze na dobu určitou, a to do 30. dubna 2017, s možností prodloužit smluvní vztah o 1 měsíc,“ vysvětlil Petr Náhlík, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí. 

Primátor města Plzně již v dubnu 2014 o záměru města vybudovat záchytné parkoviště automobilů v Kotkově ulici s předstihem informoval společnost ČSAD autobusy Plzeň, která provozuje jak nástupiště a zastávky na CAN, tak vlastní výpravní budovu a odstavné parkoviště autobusů podél Domažlické ulice. Stávající odstavné parkoviště podél Domažlické ulice má kapacitu pro odstav zhruba 20 autobusů. Projekt záchytného parkoviště souvisí se záměrem města Plzně schváleným již v roce 2013, kterým byl stanoven harmonogram rozšiřování zón placeného parkování v centru města.

Již počátkem roku 2011 byl radou města schválen dokument „Přestupní uzly IDP na území města Plzně“, který byl jedním z podkladů pro krajský dokument „Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 – 2016“, který byl v prosinci 2011 schválen Radou Plzeňského kraje. V souladu s ním chce město Plzeň vybudovat v rámci realizace Strategie ITI nové přestupní uzly Integrované dopravy Plzeňska, tedy místa pro společné zastávky autobusů směřujících do metropole z okolních měst a obcí, na nichž bude možné pohodlně přestoupit na městskou hromadnou dopravu. „V roce 2015 získalo město pravomocné stavební povolení na přestupní uzly u železniční stanice Plzeň hlavní nádraží v Šumavské ulici, u úřadu práce v Kaplířově ulici, u Západočeské univezirty v Plzni v ulici U Letiště a na odjezdovou část přestupního uzlu Slovany na náměstí Milady Horákové. Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2017 a ve schválené Strategii ITI jsou zastupitelstvem města vytvořeny podmínky na realizaci těchto přestupních uzlů,“ uvedl dále Petr Náhlík. Kromě přestupního uzlu Slovany, jehož stavbu zajistí správa veřejného statku, budou ostatní uzly realizovány v rámci Strategie ITI.

V souvislosti s výstavbou přestupních uzlů, zejména po realizaci nového autobusového terminálu v Šumavské ulici u železniční stanice Plzeň hlavní nádraží, se bude postupně snižovat význam centrálního autobusového nádraží, dosud klíčového uzlu pro příjezd a odjezd všech autobusových linek zajišťujících veřejnou dopravu v plzeňské aglomeraci. Na základě požadavku náměstka hejtmana pro oblast dopravy z podzimu 2015 připravuje město Plzeň návrh, jak po realizaci všech výše uvedených staveb řešit provozování všech přestupních autobusových terminálů na území města. Podmínky pro provozování přestupních terminálů budou stanoveny ve spolupráci s Plzeňským krajem a organizátorem veřejné dopravy, společností POVED.


weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
auto cb fabia ihned k odběru

Hlavní zprávy

 

auto cb home restart 1
seo uniweb