Městská policie má novou koncepci řízení

Zastupitelstvo města Plzně na svém květnovém jednání schválilo novou Koncepci řízení Městské policie Plzeň pro období let 2023-2026.


Dokument stanovuje cíle, postupy a činnosti jak ve střednědobém a dlouhodobém výhledu reagovat na negativní jevy na území Plzně.

„Městská policie Plzeň je jedním z prvků zajišťující klid a veřejný pořádek a je nepostradatelnou součástí města. Strážníci řeší výskyt opilců, narkomanů, problémové jednání cizinců, nesprávné chování řidičů a chodců, nebo poškozování majetku v Plzni. Nejen tyto, ale i další protiprávní činy ve veřejném prostoru pak zákonitě snižují tolik potřebný pocit bezpečí našich občanů,“ řekl radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

Ve střednědobém výhledu plánuje navržená koncepce mimo jiné navýšit personální stav o nové strážníky. Navrhuje výrazně zvýšit viditelnost strážníků v ulicích města, především v problémových lokalitách a problémových časech. „Popisované negativní jevy je nutné neřešit pouze domluvou, a to zejména u nepřizpůsobivých a asociálních osob, ale v mezích platných vyhlášek a zákonů je postihovat co nejpřísněji. Související zvýšení respektu, autority a sebevědomí strážníků, spolu s lepším vybavením novými ochrannými pomůckami co nejvíce chránící jejich život a zdraví, pomůže k efektivnějšímu výkonu jejich činnosti, obdobně jako úzká spolupráce s Policií ČR, s odbory a úřady Magistrátu města Plzně, městskými obvody a městskými organizacemi a ostatními složkami a subjekty působícími aktivně v oblasti prevence a bezpečnosti,“ vysvětlil radní Jiří Winkelhöfer.

Z dlouhodobého hlediska je důraz kladen především na přemístění či rekonstrukci nevyhovujících obvodních služeben, a to jednak za účelem zlepšení služeb veřejnosti, především z hlediska polohy v daném městském obvodu, dojezdových vzdáleností, uspořádání, velikosti či zlepšení prostředí při vyřizování záležitostí s občany, tak i vytvoření odpovídajících a vyhovujících pracovních podmínek samotných strážníků. „Související plánované zřizování tzv. ‚kontaktních míst‘ nebo ‚služebních místností‘ v rizikových oblastech nebo odloučených lokalitách, kde je stávající obvodní služebna či stanice vzdálená, umožní občanům či návštěvníkům města okamžitý kontakt s Městskou policií Plzeň i v případě, že strážník bude nepřítomen. Tato kontaktní místa mohou působit i preventivně vůči přítomným nepřizpůsobivým jedincům a bezdomovcům,“ dodal Jiří Winkelhöfer.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Kamiq - Akční modely Fresh