Městský byt v Plzni si může opravit nájemce, poté si investici odbydlí

Plzeň eviduje ze strany občanů velký zájem o nájem městských bytů. Město vlastní zhruba 2650 bytových jednotek, přičemž průměrně se jich za rok uvolní kolem 150. U nich pak Plzeň zajišťuje opravy.

weby uniweb

Kdy například oprava jednoho bytu stála v roce 2021 zhruba 250 tisíc korun. V souvislosti s tím, že některé byty vyžadují značné a rozsáhlé opravy, mění nyní město směrnici. Ta dosud umožňovala, aby opravu bytu zaplatil přímo nový nájemce, a to ve výši maximálně 500 tisíc korun, a tyto peníze si pak „odbydlel“. Po úpravě směrnice může nájemce do oprav dát až 2,3 milionu korun.
 
„Pro byty, u nichž chceme, aby opravy zaplatili nájemci, si necháváme zpracovat projekt na opravu a zároveň její nacenění. Tato cena pak určuje dobu, po kterou nájemce platí 50 procent ceny nájmu. Tím se mu vložené finanční prostředky umořují. Dosud platilo, že nejnižší částka na opravu byla 250 tisíc a nejvyšší 500 tisíc korun. Minimální doba úhrady polovičního nájemného byla 5 let a maximální 10 let. To však nově měníme s ohledem na vývoj situace na trhu s byty i s ohledem na zpřísněné možnosti získání hypoték a vzhledem k ceně stavebních prací,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf s tím, že novinka může oslovit například mladé rodiny ze střední třídy. „Ty za současné situace již na hypotéky nedosáhnou, ale určité vyšší finanční prostředky mají. Tímto způsobem si mohu zajistit dlouhodobé bydlení u města Plzně,“ uvedl.

Podmínky na úpravu bytů v domech ve vlastnictví města Plzně na náklady budoucích nájemců schválili radní a finanční částky zastupitelé. Liší se podle výměry bytu. S budoucím nájemcem bude nájemné dohodnuto na výši 50 % základního nájemného pro byty „vizualizované“ (to dnes činí 134,58 Kč/ m2/měsíc) po dobu minimálně 5 let.

    • U bytů do 90 m2 je základní výše 400 tisíc korun, max. výše je 1 900 tisíc korun včetně DPH. Minimální lhůta 5 let bude navyšována vždy o 6 měsíců za každých dalších celých 50 tisíc korun nákladů převyšující základní (minimální) částku, max. však na dobu 20 let, což je 240 kalendářních měsíců.

    • U bytů nad 90 m2 je základní výše 500 tisíc korun, max. výše je 2 300 tisíc korun, včetně DPH. Minimální lhůta 5 let bude navyšována vždy o 6 měsíců za každých dalších 60 tisíc korun nákladů převyšující základní (minimální) částku, max. však na dobu 20 let, což je 240 kalendářních měsíců.

Město nejdříve s vybraným nájemcem (stavebníkem) uzavře „Smlouvu o úpravě bytu na náklady stavebníka“ a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy nájemní, po splnění podmínek pak uzavře „Smlouvu nájemní“. „Zásadní změnou pro současné podmínky je nejen již uvedená výše nákladů na opravu bytu a doba úhrady 50 % nájemného, ale zejména uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou,“ doplnil vedoucí magistrátního bytového odboru Zdeněk Švarc. 

V nových podmínkách se počítá s možností změny potřeb nájemce v době trvání nájemního vztahu (potřeba většího či naopak menšího bytu). Bude umožněna případná směna bytu za jiný s tím, že se nový nájemce s původním nájemcem smluvně vypořádají v otázce vložených finančních prostředků. Nový nájemce pak vstoupí do podmínek původního nájemce. Další možností je, pokud v době trvání úhrady 50 % nájemného, nájemce byt již nepotřebuje a nenalezl vhodnou směnu bytu, navrhnout za sebe jiného nájemce. Opět se musí mezi sebou smluvně vypořádat. Vždy musí nový nájemce splňovat podmínky města, tedy že nedluží městu, nevede s ním soudní spor apod. Zájemci o nájem bytu s opravou mohou sledovat úřední desky a zejména „Realitní portál města Plzně“ www.byty.plzen.eu, kde bude nabídka takových bytů zveřejňována.


NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Abonentní koncert 2

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka
uniweb weby