Miliony pomohou cyklostezkám nebo infocentrům

V příštím roce se počítá s částkou 6,9 milionu korun pro dotační programy Plzeňského kraje v oblasti cestovního ruchu.

Cílená propagace v Plzni

Jedná se o dotační programy:

a) Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019 (3,5 milionu korun)

Předmětem podpory budou výhradně projekty investičního charakteru, zejména rekonstrukce, značení a doprovodná infrastruktura cyklostezek, cyklotras a singltreků a projektové dokumentace a vyhledávací studie k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu specializovaných tras (singltrek, pumptrek, in-line). Preferovány budou dále zejména projekty týkající se výhradně nadregionálních dálkových tras, případně stavebního objektu podmiňujícího jejich funkci (lávka, podjezd, rampa, přívoz atd.) a na vypracování projektové dokumentace na značení cyklostezek a cyklotras v oblastech s jejich minimálním pokrytím – např. v oblasti bývalého Vojenského újezdu Brdy.

b) Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019 (3 miliony korun)

Program je dlouhodobě zaměřen na podporu obnovy a dalšího budování venkovské a turistické infrastruktury, zvyšování atraktivity stávajících turistických cílů, vznik regionálních produktů zejména se zaměřením na regionální gastronomické speciality, tradice a tradiční řemeslnou výrobu, turistické informační systémy, regionální muzea, zařízení pro kulturní turistiku, volný čas a sport, ubytovací zařízení, zážitkovou turistiku, agroturistiku, hipoturistiku, vodáctví, adrenalinové sporty, turistiku pro rodiny s dětmi a moderní informační technologie vedoucí k rozvoji venkovského cestovního ruchu. V roce 2018 začal navíc program podporovat projekty zaměřené na komplexní soubor služeb a zážitků, které spojuje společné téma nebo geografická poloha a jsou propagovány pod společným názvem, tzn. produkt cestovního ruchu. Novým tématem programu pro rok 2019 je industriální cestovní ruch, kde je cílem podpořit projekty zaměřené na rozvoj industriálních stezek a rozvoj a zajištění provozu industriálních objektů včetně zajištění prohlídkových tras, speciálních expozic, bezpečnosti návštěvníků apod.

c) Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019 (400 tisíc korun)

Program každoročně přispívá k rozvoji a zkvalitnění poskytovaných služeb a rozšíření nabídky cestovního ruchu dané oblasti. Informační centra plní jednu z nejdůležitějších rolí v rámci praktické, účelné a cílené propagace Plzeňského kraje. Poskytují veškeré informace z oblasti cestovního ruchu a přispívají tím k informovanosti a spokojenosti turistů, jež vede k opakovaným návštěvám i pobytům domácích a zahraničních turistů v regionu. V rámci programu budou podpořeny projekty neinvestičního charakteru zaměřené na tvorbu tiskových propagačních materiálů, webových prezentací, multimediálních produktů a produktů z oblasti nových médií obsahujících nabídku cestovního ruchu regionu, pořízení inventáře k vybavení informačního centra nebo zlepšení jazykových dovedností pracovníků informačních center.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka