Myslivci na Rokycansku skládali zkoušky

Jaro Je dobou, kdy po roční lhůtě skládají své zkoušky noví zájemci o první lovecký lístek, tedy o možnost provozovat myslivost.


A nejinak tomu bylo i nedávno/ 29. února / na Rokycansku.

Vše začalo slavnostním troubením a následným zahájením ve vyzdobeném salonku Restaurace Club Sladovna Mýto. Ta připravila nejen zkoušeným, alei zkoušejícím kvalitní podmínky pro úspěšné absolvování těchto náročných zkoušek připomínající zkoušku z dospělosti. Zahájení mysliveckými signály v podání ing. Jitky Maxové, uvítání z úst předsedy Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty ing.Stanislava Sudy, krátké seznámení s průběhem zkoušek a již mohli účastníci kurzu zasednout před nesmlouvavou zkušební komisi. Ta zasedla ve složení Jiří Korda – péče o zvěř,Václav Hudec – střelectví, ing. Jan Kozlík – historie, František Hrůza – zákony, ing. Jitka Maxová – zoologie, ing.Lukáš Slabý – lovectví a Pavel Moulis – kynologie.

Přezkušování se tedy týkalo sedmi předmětů, přičemž všetečné otázky se týkaly nejen teoretických znalostí, ale i v řadě případů i praktických, přičemž nebylo nouze ani o mysliveckou latinu. Předsedou zkušební komise byl ing. Stanislav Suda a místopředsedou ing. Miloslav Žán. Celkem se mělo kez kouškám dostavit osmnáct uchazečů. Bohužel jeden se nedostavil. "Pečlivě a do posledního detailu připravené zkoušky nakonec úspěšně absolvovalo čtrnáct uchazečů o první lovecký lístek. Znalosti uchazečů měly velice dobrou úroveň a tak šest uspělo s vyznamenáním, osm prospělo a tři si bohužel budou muset z jednoho předmětu zkoušku zopakovat. Nejúspěšnějším uchazečem byl Mgr. et Mgr. Pavel Študent, který získal vyznamenání ze všech sedmi předmětů. I ostatním úspěšným absolventům samozřejmě gratulujeme a doufáme, že to nebylojejich poslední myslivecké vzdělávání, neboť i v tomto oboru je potřeba se neustále zdokonalovat," říká jeden ze zkoušejících Pavel Moulis.

Již nyní probíhá další myslivecký kurz, který jistě stejně tak dobře připraví „mladé" myslivce k úspěšnému složení zkoušek a pokračování tak českých mysliveckých tradic, které ve světě nemají obdoby. Takže za rok na viděnou. "Kdo však nechce čekat, může se zúčastnit některé z pořádaných mysliveckých akcí, které Okresní myslivecký spolek ČMMJ v Rokycanech připravuje. Jejich výčet lze najít na webových stránkách rokycanského mysliveckého spolku," dodává Pavel Moulis.

foto: pavel moulis

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka