Mzdy v kraji po dlouhé době poklesly

Průměrná hrubá měsíční mzda činila 32 681 Kč, což představuje meziroční snížení o 264 Kč, tj. o 0,8 %.

SEO UNIWEB

Pokud zohledníme inflaci, průměrné mzdy v regionu reálně poklesly o 3,8 %.

Plzeňský kraj se ve 2. čtvrtletí 2020 může pochlubit čtvrtou nejvyšší průměrnou mzdou1 přepočtenou na osoby plně zaměstnané mezi jednotlivými kraji České republiky. Lépe jsou na tom kraje Hl. město Praha (42 435 Kč), Středočeský (36 134 Kč) a Jihomoravský (33 049 Kč). Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 29 514 Kč, což je o 4 757 Kč méně, než je republikový průměr (34 271 Kč). Je třeba zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hl. město Praha, výše průměrné mzdy v ČR tak nedosahuje kromě Středočeského již žádný jiný kraj.

Jen v šesti krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Ústeckém (o 2,4 %), nejméně pak v Hl. městě Praze (o 0,6 %). Nejvyšší meziroční pokles dosáhl Liberecký (o 2,8 %) a na druhé pozici Plzeňský kraj (o 0,8 %). Spotřebitelské ceny v ČR celkem se zvýšily za uvedené období o 3,1 %. V celorepublikovém úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla jen o 0,5 % a reálně se snížila o 2,5 %. Medián mezd činil 29 123 Kč a proti stejnému období předchozího roku poklesl o 0,2 %, u mužů dosáhl 31 450 Kč, u žen 26 489 Kč.

Počet zaměstnanců2 se oproti stejnému období předchozího roku v kraji snížil o 3,9 % na 206,9 tisíc. K nárůstu počtu zaměstnanců nedošlo v žádném kraji ČR. Nejvýraznější pokles tohoto počtu byl zaznamenán v Karlovarském kraji (o 6,1 %). V celé České republice se evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané snížil o 138,3 tisíc zaměstnanců, tj. o 3,4 %.


1
Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na osoby plně zaměstnané zohledňuje délku pracovního úvazku.

2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený vyjadřuje přepočet na plně zaměstnané (s plnou pracovní dobou). Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou ke zpravodajské jednotce v pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je pracovní vztah). Nezahrnují se např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci, aj.).


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
ne 06.09.2020 08:100 +
 
karoq 2020 prosinec

Hlavní zprávy

 

seo uniweb