Na Novou Valchu jezdí z Bor nově autobus linky č. 42

1. září 2022 zahájila v Plzni provoz nová autobusová linka MHD č. 42 v trase Bory – U Prodejny – Špačková – Náves Lhota.

potisk adapt print

Důvodem je rychle rostoucí počet obyvatel Nové Valchy, kteří mají k současným zastávkám MHD Valcha a Severní na lince č. 26 již poměrně daleko. Stávající linka č. 26 do Lhoty bude upravena.
„Zavedením nové autobusové linky číslo 42 do Lhoty reagujeme na rostoucí počet obyvatel Nové Valchy a Lhoty. Pro obyvatele Nové Valchy, kteří to mají ke stávajícím zastávkám autobusu 26 poměrně daleko, tak vznikla nová zastávka Špačková, ke které bude linka 42 zajíždět. Aktuální realizaci záměru podpořily i žádosti místních obyvatel, především rodičů školních dětí. Další zlepšení dopravy v oblasti přijde koncem roku, kdy obě linky budou prodlouženy z návsi ve Lhotě na připravovanou konečnou v Medové ulici na nejvzdálenějším konci Lhoty, kde v posledních letech vyrostlo hodně rodinných domů. Věříme, že se těmito kroky zlepší dopravní obslužnost v místech nové zástavby,“ vysvětil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. 

„Na nové zastávce Špačková v ulici K Zelené louce na Nové Valše bude zastavovat linka č. 42 s intervalem spojů cca 30 minut v ranních a odpoledních hodinách během pracovních dní. V jízdním řádu je i ranní přímý spoj k základním školám na Borech. Současně se zahájením provozu linky 42 bude optimalizován počet spojů do zastávek Valcha a Severní na lince č. 26, protože se předpokládá, že se část cestujících přesune do autobusů nové linky. Mezi Lhotou a Bory budou spoje obou linek jezdit v prokladu. Také dochází k úpravě názvu původní konečné Lhota na nový název Náves Lhota,“ popsal změny Miroslav Klas z Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně. Změna názvu má souvislost s plánovaným prodloužením obou linek do nové konečné v Medové ulici ve Lhotě. Soukromý investor, který má zastávku vybudovat, přislíbil její dokončení do konce roku 2022. Do té doby se budou spoje linky 42 otáčet ve Lhotě na návsi.
Na internetových stránkách Plzeňských městských dopravních podniků a. s. jsou již ke stažení zastávkové jízdní řády linky 26 a 42, jsou i na zastávkách: https://jizdnirady.pmdp.cz/jr.

Pro zajištění bezpečného a plynulého průjezdu autobusů bude v oblasti Nové Valchy zesílena kontrola správného parkování dle zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Správa veřejného statku města Plzně je příspěvkovou organizací města Plzně, která se dle statutu města stará o městské nemovitosti, jejich údržbu a rozvoj. V její kompetenci tedy je správa, údržba městských komunikací včetně některých chodníků a stezek, správa veřejného osvětlení a světelného signalizačního značení, správa a údržba lesů a rybníků.

ilustrační foto

NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
02.09.2022 08:070 +
 
Eastwood Symphonic

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band
uniweb weby