Plzeňská kultura a kulturní dědictví získá letos stovky milionů

Téměř 350 milionů korun je určeno pro městem zřizované, založené nebo spoluzaložené kulturní organizace.

SEO UNIWEB

Podpořeny budou i jiné plzeňské kulturní organizace s kontinuální činností i projekty, které zajišťují různorodost kulturní nabídky v Plzni, jako jsou například festivaly. Realizační plán na rok 2021, který schválilo Zastupitelstvo města Plzně v pondělí 8. února, naplňuje body schváleného Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030.

„Plán realizace na rok 2021 je sestaven tak, aby naplňoval čtyři hlavní cíle ze zmíněného programu připraveného na roky 2020 až 2030, kterými jsou: Kulturní značka města, Občanská společnost, Fyzický prostor pro kulturu a Stabilní systém správy a podpory kultury. Letošní aktivity v oblasti kultury však musely být připraveny s ohledem na celosvětovou pandemii onemocnění covid-19, a tak jsou schváleny pouze základní plánované činnosti. Související finanční nároky budou hrazeny ze schváleného rozpočtu města Plzně. Koordinátorem naplňování jednotlivých cílů je magistrátní odbor kultury,“ uvedla náměstkyně primátora města Plzně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

První cíl – Kulturní značku města pomáhá naplnit především fungování městem zřízených, založených a spoluzaložených kulturních organizací. Jsou jimi například Divadlo J. K. Tyla, Divadlo ALFA, Divadlo pod lampou, Plzeňská filharmonie, Galerie města Plzně a další. „Na jejich činnost město Plzeň letos vynaloží téměř 350 milionů korun,“ zdůraznila Eliška Bartáková a doplnila, že částkou převyšující 8,5 milionu korun pak město přispěje na podporu celoroční kontinuální činnosti kulturních neziskových organizací. Takovými jsou například centrum Johan, Divadlo Dialog, Unie výtvarných umělců Plzeň a další. Kulturní značku města vytvářejí i festivaly a přehlídky, Plzeň proto na jejich podporu v roce 2021 věnuje více než 14 milionů korun, jedná se např. o Festival Finále Plzeň, Mezinárodní folklorní festival CIOFF, festival Živá Plzeň a další. Dále budou podporovány aktivity v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2021 ve výši 3,8 mil. Kč.

„Některé projekty, jež mají podpořit kulturní značku města Plzně, jsou připravovány též městskou příspěvkovou organizací Plzeň – TURISMUS, která se mimo jiné zabývá i aktivitami na uchovávání kulturní historie a rozvoje tradic města i regionu s cílem ochránit kulturní specifika plzeňského regionu a připomínat bohatou kulturní tradici města Plzně. K nim patří například organizování tematických zážitkových prohlídek či příprava a spolurealizace projektu Industry Open 2021,“ podotkla Eliška Bartáková.

Více než 3,5 mil. Kč věnuje město na opravu nemovitých památek na svém území. Ty budou rozděleny prostřednictvím dotačního programu Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně. I péče o památky tvoří Kulturní značku města.

K dalším podpořeným počinům, jež mají pomoci tvořit kulturní značku města patří například péče o odkaz osobností, jako byli Ladislav Sutnar a Adolf Loos.

Občanskou společnost, další cíl Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030, chce město letos podpořit především prostřednictvím Mikrograntů, které jsou určeny na financování různorodých občanských aktivit v oblasti kultury. „Odbor kultury také, pokud to samozřejmě umožní epidemická situace, plánuje na letošní podzim veřejné setkání s kulturními aktéry pod názvem Kulturní fórum 2021, které se zaměří na vyhodnocení aktuální problematiky v oblasti kultury a na sběr nových podnětů,“ představila další z plánů vedoucí odboru kultury Květuše Sokolová.

Strategický cíl číslo 3 z Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030, tedy Fyzický prostor pro kulturu, je pro letošní rok zaměřen na podporu kulturních aktivit ve veřejném prostoru prostřednictvím dotačního systému v oblasti kultury na rok 2021,“ poznamenala Květuše Sokolová.

A aby byl naplněn i čtvrtý strategický bod – Stabilní systém správy a podpory kultury, bude město Plzeň i v dalších letech dbát na zajištění optimálního objemu finančních prostředků v rámci svého rozpočtu, aby mohlo zajistit financování zřizovaných, založených a spoluzaložených i neziskových kulturních subjektů. Chce tím docílit podpory různorodých forem uměleckého a kreativního projevu, dostupnosti kultury pro všechny sociální skupiny obyvatel, podpory komunitního rozměru plzeňské kultury, rozvoje podmínek pro kulturu ve veřejném prostoru města a otevřené komunikace se širokým spektrem aktérů z oblasti kultury. V rámci podpory marketingových aktivit města i oblasti kultury bude také zahájena příprava nového Marketingového plánu města Plzně.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
servis auto cb

Hlavní zprávy

 

auto cb gif 2021
seo uniweb