Na silnicích kraje začíná doba srážek se zvěří

Všichni řidiči by měli za volantem zvýšit svoji obezřetnost.

SEO UNIWEB

Zvýšit svoji obezřetnost by měli řidiči v podzimních měsících, především pokud se vydají na silnice v blízkosti lesního porostu a polí, za snížené viditelnosti nebo v nočních a brzkých ranních hodinách. V těchto lokalitách totiž hrozí srážky s lesní zvěří. Zároveň by měli svou jízdu přizpůsobit tak, aby v případě výskytu lesní zvěře dokázali včas zareagovat. Ačkoliv ke střetu může dojít v jakoukoliv denní dobu, má vysoká z věř tendenci pohybovat se hlavně za svítání a za soumraku. V případě, že zahlédnete vysokou zvěř na silnici, vypněte dálková světla, přibrzděte a pomalu pokračujte. Na pozoru ovšem buďte stále. Zvěř se totiž často pohybuje ve větším počtu kusů, proto buďte obezřetní a počítejte raději s dalšími zvířaty.

V případě, že střetu již nemůžete zabránit, zkuste zachovat klid. Neměňte směr jízdy. Tímto manévrem může dojít k daleko závažnější havárii. Proto nestrhávejte volant, ani nijak nekličkujte. Schůdnější variantou je do zvířete najet.

Lesní zvěř nepatří majiteli lesa ani nikomu jinému. Pokud však zvěř vozem srazíte, stává se majetkem mysliveckého sdružení, které má v místě dopravní nehody svoji honitbu. Jestliže se některý z řidičů rozhodne si sraženou zvěř odvézt s sebou domů, dopouští se protiprávního jednání. Navíc poraněné zvíře může člověka zranit.

Policisté doporučují celou událost nahlásit na linku tísňového volání Policie České republiky 158. Operační důstojník vyšle na místo dopravní policisty a kontaktuje hospodáře mysliveckého sdružení, v jehož teritoriu se dopravní nehoda stala. Ten se o zvíře postará a zajistí, aby bylo zvíře bezpečně odklizeno ze silnice.

Řidiči, buďte prozíraví a počítejte s tím, že v těchto měsících se v lesních úsecích může zvíře kdykoliv objevit. Šťastnou cestu bez kolizí všem řidičům.


weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
spolu pro plzeň

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb