Na Západočeské univerzitě probíhají letní doučovací kurzy

Na Západočeské univerzitě v Plzni začíná v pondělí 2. srpna další série letních doučovacích kempů pro žáky základních škol. Jde o angličtinu i všeobecně zaměřené kurzy.

weby na míru UNIWEB

Ústav jazykové přípravy zahájí kurzy doučování angličtiny pro děti ve věku 6–15 let a Informační a poradenské centrum přivítá už třetí běh všeobecně zaměřených doučovacích kempů. Kurzy podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci výzvy Letní kempy 2021.

Do grantové výzvy MŠMT se Západočeská univerzita zapojila s projektem, který má část jazykovou a všeobecnou. Zatímco všeobecně zaměřené kempy už vstupují do svého posledního týdne, jazykové kempy se teprve rozběhnou. Oby typy kurzů mají podpořit především děti, které měly v době distanční výuky zhoršený přístup ke vzdělání.

„V kampusu Západočeské univerzity se uskuteční celkem čtyři týdenní kurzy angličtiny, z nichž první dva zahájíme v pondělí 2. srpna a další dva o týden později, v pondělí 9. srpna,“ říká Daniela Kopřivová z Ústavu jazykové přípravy. Každý kurz bude navštěvovat 15 dětí, což je podle ní maximální kapacita pro to, aby jazykové vzdělávání probíhalo kvalitně. Děti budou rozdělené podle věku – jednu skupinu budou tvořit žáci od 6 do 11 let a ve druhé budou žáci od 12 do 15 let. Výuka bude probíhat od pondělí do pátku v čase 8–16 hodin. V každé skupině žáci absolvují celkem 40 vyučovacích hodin.

Doučovací kurzy jsou pro děti zdarma. Z poskytnuté dotace bude všem 60 účastníkům hrazeno stravování a pitný režim po celou dobu trvání týdenního kurzu a výukové materiály. Lektoři, jimiž budou kvalifikované vyučující a studentky pedagogické fakulty, zohlední aktuální potřeby dětí s procvičením a doučením anglického jazyka.

Kromě jazykových doučovacích kempů probíhají na ZČU také všeobecně zaměřené kurzy. V týdnu od 19. července se uskutečnily dva týdenní kurzy češtiny pro žáky od 13 do 15 let a jeden kurz pro žáky 1. stupně ZŠ, zahrnující především český jazyk, matematiku a prvouku. V týdnu od 26. července proběhl pro žáky od 13 do 15 let jeden kurz českého jazyka a kurz matematiky a v týdnu od 2. srpna se bude konat doučovací kemp pro sluchově postižené děti ve věku od 13 do 15 let.

„Doučovací kempy jsou prioritně zaměřeny na žáky ze sociálně slabších rodin, kteří měli v uplynulém školním roce ztížený přístup ke vzdělání. Cílem tedy je, aby děti dohnaly látku, kterou třeba během distanční výuky nestihly, nepochopily nebo neprocvičovaly, tak aby do nového školního roku nastupovali bez hendikepu z období online výuky,“ vysvětluje Pavla Hrabačková z Informačního a poradenského centra ZČU, které všeobecně zaměřené doučovací kempy pořádá. Výuka probíhá vždy od pondělí do pátku, a to v rozsahu 40 hodin.

„Oslovovali jsme především nízkoprahová zařízení, azylové domy nebo školy, o nichž víme, že mají větší podíl žáků ze sociálně slabších rodin nebo dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,“ dodává Pavla Hrabačková. Doučování tak navštěvují například děti se zrakovým postižením, s duševním onemocněním nebo děti, pro něž není čeština mateřským jazykem. Během tří týdnů se na všeobecně zaměřených doučovacích kurzech IPC vystřídá celkem přes 90 žáků základních škol

FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
sebevědomá fabia auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby