Nádrž v Bukovci se promění

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) společně s městským obvodem Plzeň 4 a krajinářským ateliérem Land05 představil rozsáhlou studii proměny oblíbené nádrže v plzeňském Bukovci.

weby uniweb

Představení studie veřejnosti proběhlo on-line prostřednictvím facebookového streamu vysílaného ze studia „streampoint.“ v DEPO2015.

„Snažili jsme se nalézt nejlepší kompromis mezi požadavky místních obyvatel, městského správce a orgánu ochrany životního prostředí. Věřím, že za pomoci jednoho z nejlepších ateliérů zahradní a krajinářské architektury v republice se nám to podařilo,“ říká Jaroslav Holler, vedoucí úseku veřejného prostoru a životního prostředí ÚKRMP.

Zadavatelem studie je ÚKRMP, pro který návrh zpracoval tým architektů a inženýrů pod vedením Martiny Forejtové z ateliéru Land05. Studie vznikala rok, její součástí byl také dendrologický průzkum.

„Obnova je plánována tak, aby nádrž dál plnila rekreační funkci s funkcí požární ochrany. V létě nabídne odpočinek u vody nebo místo pro setkávání a pořádání akcí místními občany, v zimě zase bruslení. Okolí nádrže bude vhodně upraveno, zejména budou zpevněny zdi nádrže, doplněn bude pobytový mobiliář, drobná vybavenost přírodního charakteru, v neposlední řadě v místě vzniknou šatny, WC nebo posedové molo,“ uvádí Martina Forejtová.

Podél nádrže bude nová stezka lemována kamennou zídkou s dřevěnými lavicemi. Doplněny budou žebříky do nádrže a přibydou také nové pobytové plochy. Prostranství u pramene pak bude vydlážděno kamennou dlažbou z žulových odseků.

„Severozápadní část území bude upravena v souladu s lesním hospodářským plánem, bude sem nově přivedena voda odtékající z nádrže, vytvoří se zde malé tůňky a voda pak dále odteče po své původní trase. Vznikne tak vhodné prostředí například pro kuňku. Opraveno bude také dnes nefunkční brouzdaliště, které bude pro děti materiálově i tvarově přívětivější,“ dodávají architekti.

Impulsem pro vypracování studie byl dlouhodobě špatný stav nádrže. Havarijní stav objektu loni nechal opravit čtvrtý plzeňský obvod, na jehož území se nádrž nachází. Vedení obvodu vítá, že se díky vypracované studii podaří na dosavadní úpravy koncepčně navázat.

„Pro nás je důležité, že proměna nádrže vzniká zdola, tedy že autoři studie vycházeli z přání a požadavků občanů, které zazněly na loňském veřejném projednání. Těší mě, že se podařilo přání našich občanů do vize proměny nádrže zapracovat. Představený návrh vnímám jako velice povedený. Bukovecká nádrž bude dál sloužit hasičům i místním občanům, její kvalita i kvalita bezprostředního okolí se ale výrazně zvýší,“ uvádí starosta obvodu Tomáš Soukup.

Lidé nyní mohou ke studii zasílat připomínky, a to až do 10. května na e-mail vyborna@plzen.eu.


Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby