Nejvíce se staví na Plzni-severu

Vydaná stavební povolení v České republice za rok 2020 zaznamenala mírný meziroční pokles. Stavební úřady vydaly méně stavebních povolení a i orientační hodnota těchto povolení klesla.

weby na míru UNIWEB

Výstavba budov v roce 2020 podleúdajů Českého statistického úřadu převyšovala produkci inženýrského stavitelství. Celorepublikový pokles těchto povolení však neodpovídal tendenci v Plzeňském kraji, kde počet stavebních povolení a orientační hodnota povolených staveb v roce 2020 ve srovnání s předchozím rokem vzrostla. Došlo k nárůstu počtu stavebních povolení na výstavbu budov i na inženýrské stavby, ale na rozdíl od celorepublikového zaměření počet vydaných stavebních povolení na inženýrské stavby převyšoval vydaná povolení na výstavbu budov.

V České republice bylo vydáno k 31. 12. 2020 celkem 85 988 stavebních povolení (včetně povolení územně nečleněných). Oproti předchozímu roku to bylo o 295 vydaných stavebních povolení méně, v porovnání s rokem 2010, kdy bylo vydáno 105 743 povolení, činil rozdíl dokonce 18,7 %. V desetiletém horizontu se vydalo v České republice nejvíce stavebních povolení v roce 2011, a to 107 231, nejméně pak v roce 2014 (79 357). Obecně se každý rok vydá o několik tisíc stavebních povolení více v druhém pololetí daného roku, v roce 2020 činil rozdíl mezi prvním a druhým pololetím 2 076. V České republice bylo v roce 2020 vydáno nejvíce stavebních povolení na bytovou výstavbu (36,9 %), na nebytovou výstavbu dosáhl podíl 19,9 % a na dopravní stavby již jen 6,4 %. Zbylou část tvořila stavební povolení na ostatní inženýrské stavby (36,8 %). Počet vydaných stavebních povolení (bez povolení územně nečleněných) dosahoval v České republice počtu 85 010. V rámci krajů zůstaly v porovnání s rokem 2019 pozice prvních pěti neměnné. Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno ve Středočeském kraji (17 589), druhou příčku obsadil kraj Jihomoravský (9 338), na třetí pozici skončil kraj Moravskoslezský (7 868) a na čtvrtém místě kraj Jihočeský (7 036). Plzeňský kraj byl v mezikrajském porovnání pátý v počtu vydaných stavebních povolení.

Celkově se v Plzeňském kraji vydalo 6 685 stavebních povolení, z toho nejvíce na inženýrské stavby (54,1 %). Podíl staveb bytových budov činil 27,8 % a nebytových budov 18,0 %. V porovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu vydaných stavebních povolení celkem o 674. Z hlediska dlouhodobého vývoje je v Plzeňském kraji patrný pokles stavebních prací. V roce 2000 se vystavilo o 72,6 % stavebních povolení více (11 541) než v roce 2020 a v roce 2010 jich bylo více o 11,0 % (7 419).

V rámci okresů Plzeňského kraje si drží dlouhodobě prvenství okres Plzeň-sever, ve kterém bylo v roce 2020 vydáno 1 766 stavebních povolení. Druhé místo obsadil okres Plzeň-jih s 977 a třetí byl okres Plzeň-město s 974 vydanými stavebními povoleními. V porovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu počtu vydaných stavebních povolení ve všech okresech Plzeňského kraje. Největší vzestup zaznamenal okres Plzeň-jih (o 20,5 %), na druhém místě se umístil okres Klatovy (o 17,4 %). Naopak nejnižší meziroční přírůstek (o 2,3 %) a zároveň také nejnižší počet stavebních povolení (664) byl evidován v okrese Tachov. V desetiletém horizontu došlo k největšímu nárůstu v okrese Plzeň-jih (o 30,8 %). Druhým okresem s navýšením (o 5,6 %) byl okres Tachov. Ostatní okresy Plzeňského kraje zaznamenaly oproti roku 2010 pokles, nejmarkantnější byl v okrese Plzeň-město, kde došlo k propadu o 24,3 %.

V Plzeňském kraji bylo z celkového počtu stavebních povolení 76,0 % vydáno na novou výstavbu (bytových a nebytových budov a inženýrských staveb), zbylou část tvořila povolení stavebních změn. Na stavební práce související s bytovými budovami bylo vydáno celkem 1 861 povolení a na nebytové budovy 1 206 povolení. U povolení vydaných na stavební práce související s nebytovými budovami převažoval počet povolení na stavební změny již existujících budov (51,1 %) nad povoleními nové výstavby (48,9 %). U stavebních prací souvisejících s bytovými domy převažovala povolení na novou výstavbu (61,3 %) nad změnami stávajících budov (38,7 %). 

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení vydané stavebními úřady v Plzeňském kraji v roce 2020 činila 2 958 Kč. Nejvyšší průměrné hodnoty dosáhl okres Plzeň-město (6 675 Kč) a naopak nejnižší Plzeň-jih (1 572 Kč). V porovnání s předchozím rokem došlo v kraji jen k mírnému navýšení ceny (o 7,3 %), s desetiletým odstupem je patrný pokles průměrné hodnoty jednoho stavebního povolení o 12,1 %. Ve vztahu k ostatním regionům se Plzeňský kraj umístil na třetí příčce s nejnižší průměrnou hodnotou jednoho stavebního povolení hned za krajem Jihočeským a Středočeským. Naopak nejvyšší průměrné hodnoty dosahovalo stavební povolení v Praze (12 585 Kč) a Ústeckém kraji (5 126 Kč). V porovnání s průměrnou cenou v celé České republice bylo jedno stavební povolení v Plzeňském kraji o 863 Kč levnější.

Orientační hodnota stavebních prací, na které byla stavební povolení vydána, ukazuje na možný budoucí objem stavební výroby. V porovnání s předchozím rokem klesla orientační hodnota povolovaných staveb v České republice o 5,9 % na celkovou sumu 389,7 mld. Kč. Z celkového objemu orientační hodnoty tvoří inženýrské stavby 35,4 %, bytové budovy 33,2 % a nebytové budovy 31,4 %. Největší pokles orientační hodnoty byl zaznamenán u nové výstavby nebytových budov (o 11,0 %) a bytových budov (o 5,1 %). Orientační hodnota nové výstavby budov činila celkem 164,9 mld. Kč, což představuje 42,3 % z celkové hodnoty povolených staveb v České republice. Zbytek tvoří změny stávajících budov.

Plzeňský kraj se podílí 5,1 % na celkové orientační hodnotě stavebních povolení za ČR. Z celkového objemu orientační hodnoty tvoří bytové budovy 41,1 %, nebytové budovy 33,7 % a inženýrské stavby 25,2 %. V porovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 19,3 % na 19,7 mld. Kč a to především díky výstavbě bytových budov, která přinesla meziroční navýšení o 1,7 mld. Kč. Nová výstavba bytů se podílela 34,7 % na celkové hodnotě povolených staveb v Plzeňském kraji.


FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby