Nenechávejte svíčky bez dozoru, radí hasiči

Advent, Vánoce a Silvestr jsou za dveřmi. A aby svátky byly klidné a bez tragédií, je jistě přáním všech. K tomu, aby tomu tak skutečně bylo, plzeňští hasiči jako dárek posílají několik rad. Výše uvedené období je podle mluvčího Františka Vaška charakteristické zapalováním svíček na adventních věncích a vánočních stromcích a prskavek.


Advent, Vánoce a Silvestr jsou za dveřmi. A aby svátky byly klidné a bez tragédií, je jistě přáním všech. K tomu, aby tomu tak skutečně bylo, plzeňští hasiči jako dárek posílají několik rad.
Výše uvedené období je podle mluvčího Františka Vaška charakteristické zapalováním svíček na adventních věncích a vánočních stromcích a prskavek. Málokdo však ví, že plamen svíčky dosahuje teploty několika set stupňů Celsia, což je teplota, která bohatě stačí k zapálení hořlavých předmětů v blízkosti, kterých máme všichni plné domácnosti. Zapálíme-li si svíčku na adventním věnci nebo na poličce u stojánku s fotografií, nesmíme ji nechat bez dozoru. A už vůbec nemůžeme odejít z bytu. Svíčku je třeba umístit na stabilní nehořlavou podložku, která brání přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem, například větvičkami adventního věnce. Měla by být umístěna v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, neměla by být u okna v průvanu a blízkosti záclon a nebo sedaček či jiných textilií. Nebezpečné je svíčku nechat také na dřevěné poličce či nábytku bez patřičné podložky. Obdobná opatření je třeba dodržet i u vonné aromalampy. Nutno je také dávat pozor na děti, aby si bezu dozoru nezapalovaly prskavku, či svíčku. Pokud jde o adventní věnce, musí být svíčka umístěna v nehořlavé misce. Není-li tomu tak, pak svíčky v žádném případě nezapalujte. V minulosti se takovéto věnce prodávaly. Opatrnosti je třeba dbát také tam, kde před elektrickými svíčkami dávají přednost na vánočním stromečku klasické svíčce. Svíčka musí být umístěna v nehořlavém skřipci s kalíškem, který zachycuje horký vosk a zajišťuje její stabilní umístění, aby nedošlo k jejímu překocení. Je třeba dát vždy pozor, aby plamínek svíčky nebyl blízko jehličí. Velmi nebezpečné jsou také prskavky, zejména jsou-li o Silvestru nebo na Mikuláše házeny. Mohou totiž dopadnout například na balkon, kde je něco hořlavého a neštěstí je hotovo. Je-li pak zavěšena na stromečku, neměl by být stromeček umístěn na koberci.
Bez rizika není, ale ani použití elektrických svíček. Také elektrický zkrat může způsobit požár stromku. Proto hasiči doporučují, aby si občané kupovali svíčky raději v běžné prodejní síti, než na tržišti a aby chtěli výrobek s českým návodem a patřičnými certifikáty.
Zejména v době novoročních svátků je třeba také dát pozor při vaření a ohřívání potravin. Zaznamenali jsme případy, kdy ,,společensky“ unavený občan při vaření, či ohřívání potravin usnul a došlo k zahoření potravin a následnému požáru bytu.
Samostatnou kapitolou je zábavní pyrotechnika. Ta přichází ke slovu zejména o Silvestru. Hasiči mají každoročně na paměti bezpečnost prodeje a skladování pyrotechnických produktů. Kontroluje se, jsou-li výbušné a hořlavé látky bezpečně uloženy, mají-li prodejci v pořádku hasící přístroje, nástěnné hydranty, je-li pyrotechnika skladována v suchu a odděleně od hořlavin a zdrojů otevřeného ohně. Jsou-li volné únikové cesty a zda-li prodejci nemají v místě prodeje větší než povolené množství zábavní pyrotechniky. Maximum je 100 kilogramů, které nesmí obsahovat více než 20 kg pyrotechnických složí v místě prodeje. V současné době trh nabízí širokou škálu těch nejrůznějších druhů dělových ran, velkých ohňopádů, raket a vystřelovacích efektů. Při používání těchto výrobků je třeba vždy dodržet návod k použití, který je na obalu a měl by být uveden v českém jazyce. V návodu je vždy uveden způsob i místo jeho zapalování, ale i návod, co dělat, selže-li pyrotechnický efekt. Každý takový výrobek musí být označen také certifikátem státní zkušebny, klasifikační třídou, do které jsou pyrotechnické předměty zařazeny podle jejich nejnižšího stupně nebezpečnosti. Do I. třídy patří pyrotechnické hračky jako prskavky, pistolové kapsle, třaskavé proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, bouchací kuličky apod. U těchto předmětů záleží na rodičích nezletilých dětí, aby dobře zvážili, co z nabízené pyrotechniky dětem koupí a nebo, co jim svěří do rukou. Do II. třídy patří pyrotechnické předměty, které mohou být prodávány pouze osobám starším patnácti let. Patří sem předměty s hvízdavou náplní a rakety, bengálské ohně, gejzíry, petardy, rakety s náplní barevných světlic, výbuškové slože nebo barevné dýmy. Do třetí třídy nebezpečnosti jsou zařazeny předměty, které mohou být prodávány pouze osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů. Každý prodavač takovéto pyrotechniky je povinen u kupujícího si tuto skutečnost ověřit. Do této třídy patří dělové rány, velké ohňopády, různé druhy raket a vystřelovacích efektů.
Hasiči doporučují občanům, aby zábavnou pyrotechniku nakupovali u autorizovaných prodejců. Při použití zábavné pyrotechniky je třeba také volit místo, kde ji lze bezpečně použít a je nutno dodržet návod. Rozhodně nelze pyrotechnické efekty používat v blízkosti zaparkovaných automobilů, v místnostech, v blízkostí střech, balkonů a dalších hořlavých předmětů. Nebezpečné je také ji používat tam, kde je velké množství lidí.


Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
08.12.2006 07:070 +
 
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Azyl