Obce mohou opět soutěžit ve Vesnici roku

V únoru letošního roku byl vyhlášen 24. ročník soutěže Vesnice roku. Jako každý rok se i letos na organizaci krajského kola podílí také Plzeňský kraj (jednotlivé kraje).

SEO UNIWEB

Rada kraje schválila poskytnutí částky 395 000 Kč na odměny pro oceněné obce v krajském kole soutěže, z čehož celkový vítěz, obec oceněná Zlatou stuhou, získá 100 000 Kč. Dále pak rada schválila poskytnutí finančních prostředků ve výši 135 000 Kč na zajištění věcných ocenění, na přípravu a tisk brožury Vesnice Plzeňského kraje 2018, na částečné krytí nákladů na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a náklady na činnost hodnotící komise.

Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Cílem soutěže je vyzdvihnout a podpořit aktivity obcí, jejich představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat své okolí, ale také rozvíjí místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Loňským vítězem krajského kola byly Břasy. Slavnostní vyhlášení krajského kola připadá každoročně na prázdninové měsíce.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
clio auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb