Ocenění za úspěchy převzali žáci a jejich pedagogové

Nejúspěšnější žáci, kteří uspěli v celostátních mezinárodních soutěžích, a jejich pedagogové převzali v pátek na krajském úřadě ocenění z rukou náměstka hejtmanky Rudolfa Salvetra a vedoucí odboru školství KÚPK Jaroslavy Havlíčkové.

weby uniweb

Oceňování zahrnovalo poslední dva roky, kdy vzhledem k situaci nebylo možné účastnit se soutěží.

Ocenění za úspěchy na poli celostátních a mezinárodních soutěží v oblasti astronomie, jazyků, literární činnosti, logického myšlení či matematiky si převzalo celkem 24 žáků z Plzeňského kraje. Nejúspěšnějším žákem byl Ondřej Sladký, student Gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí. Ten získal dvě bronzové medaile z Mezinárodních olympiád v informatice, a to za dva ročníky. Pořadatelem olympiád byl Singapur. Oba ročníky vzhledem k situaci proběhly distanční formou. Ocenění si přebrali také pedagogové úspěšných žáků.

Slavnostní oceňování zpříjemnila hrou na violoncello oceněná žákyně Konzervatoře, Plzeň Viktorie Kubálková.

Ocenění žáci v předmětových olympiádách vysoutěžili pro své školy finanční prostředky z programu Nadání 2021, které budou směřovány na nákup učebních pomůcek a vybavení. 

Nadání 2021 je dotační program s cílem podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky. Mezi střední školy v Plzeňském kraji, jejichž žáci se umístili na 1. - 3. místě v celostátních kolech a medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2020/2021, bylo rozděleno 270 000 Kč. Středním školám budou hrazeny výdaje určené na nákup učebních pomůcek a vybavení.

„Považuji podporu talentovaných žáků za neméně důležitou, než je podpora ostatních životních potřeb obyvatel Plzeňského kraje. Jsem velmi rád, že i v době koronavirové epidemie tito úspěšní žáci zvládli zátěž spojenou s distanční formou výuky a zároveň se věnovali tak náročným soutěžím,“ řekl náměstek hejtmanky pro oblast školství a sportu Rudolf Salvetr a dodal: „Velké poděkování si zaslouží také jejich pedagogové a ředitelé škol, kteří za stejně náročných podmínek své žáky podporovali.“


Fotogalerie
FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
auto cb zima 2021

Hlavní zprávy

 

Loop jazz SIDE B
uniweb weby